Instrumenty finansowe dla projektów PPP

28 września 2017
Instrumenty finansowe dla projektów PPP

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Ministerstwem Finansów, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Polskim Funduszem Rozwoju pracuje nad stworzeniem systemu instrumentów finansowych, które ułatwią realizację projektów PPP. W celu stworzenia instrumentów, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby rynku niezbędna jest analiza potrzeb i oczekiwań podmiotów, które realizują projekty PPP. Ministerstwo Rozwoju przeprowadza badanie ankietowe dotyczące identyfikacji potrzeb sektora publicznego i prywatnego w zakresie finansowego wsparcia realizacji projektów PPP.

Zamawiający, partnerzy prywatni i instytucje finansowe (banki) to kluczowe podmioty, bez których nie można mówić o udanym partnerstwie publiczno-prywatnym. Dlatego też przygotowane zostały oddzielne ankiety dla każdej grupy podmiotów.

Ankiety do wypełnienia znajdują się Tutaj

Wypełnione ankiety należy przesyłać na adres ppp@mr.gov.pl do dnia 15 października 2017 r.