Inteligentne miasto ze Schréderem

14 grudnia 2016
Inteligentne miasto ze Schréderem

Firma Schréder została partnerem działającej non profit organizacji do spraw rozwoju inteligentnych miast – Smart City Institute. Instytucja ta zajmuje się wspieraniem badań, innowacji, nauczania, przedsiębiorczości, działań które mają w przyszłości doprowadzić do wzrostu komfortu mieszkańców miast.

 

Obecnie w miastach mieszka około 50 proc. obywateli świata. Przewiduje się, że liczba ta będzie wzrastać. Do roku 2050 liczba mieszkańców miast wyniesie najprawdopodobniej 70 proc. całej społeczności świata. Ten wzrost wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i usług. Współpraca przemysłu, obywateli i władz miejskich może doprowadzić do rozwoju inteligentnej technologii. Zwolennikiem tego procesu jest firma Schréder, która chcąc realizować swoje priorytety, stała się partnerem Smart City Institute.

 

Smart City Institute został założony w 2015 r. w Liege w Belgii i obecnie posiada około 400 partnerów, takich jak: rządy krajów, rady miast, ośrodki badawcze, uniwersytety, firmy prywatne i publiczne działające na terenie Belgii. Obsługuje on także 22 projekty biznesowe.

Schréder dzięki wspieraniu inicjatyw badawczych, innowacyjności, nauki i doskonalenia dąży do produkcji opraw najwyższej jakości. Stale współpracuje z władzami miast w celu stworzenia środowiska komfortowego i bezpiecznego.

Uruchomiona w tym roku nowa platforma Owlet loT  to zaawansowany i łatwy w obsłudze system zdalnego zarządzania oprawami ulicznymi. Umożliwia on wejście miastom w erę nowoczesności.

 

Nicolas Keutgen, dyrektor ds. innowacji, wyjaśnia: – Schréder jest firmą w pełni zaangażowaną w rozwój miast za pomocą nowoczesnych technologii. Głównym celem naszej organizacji jest poprawa warunków środowiskowych i jakości życia mieszkańców. Uważamy, że tylko współpraca firm, uniwersytetów, ośrodków badawczych może przyczynić się do sukcesu w tym obszarze, dlatego Schréder przystąpił do Smart City Institute.

 

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED