NFOŚiGW dofinansuje wymianę oświetlenia

6 marca 2019
NFOŚiGW dofinansuje wymianę oświetlenia

Polskie przedsiębiorstwa chcą lepiej gospodarować energią, w tym celu wdrażają nowe, ekologiczne rozwiązania. NFOŚiGW wspiera projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej.

Dofinansowanie pochodzi z I osi Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko, działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Poza korzyściami dla środowiska, ekologiczne inwestycje przyniosą beneficjentom znaczne oszczędności finansowe.

Projekty, które otrzymały wsparcie i obejmują modernizację oświetlenia:

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED na parkingach Kraków Airport uzyskało dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 267 703 zł. Inwestycja zakłada wymianę na energooszczędne opraw instalacji oświetlenia zewnętrznego na parkingu terenowym (157 sztuk) oraz wewnętrznego w garażu wielopoziomowym (1239 sztuk). Przyniesie to szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 339,44 t równoważnika CO2/rok. Z kolei zmniejszenie zużycia energii końcowej wyniesie 531,31 GJ/rok, a zużycie energii pierwotnej – 3 828,29 GJ/rok. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej sięgnie 425,36 MWh/rok. W ramach wsparcia nakreślono również możliwość otrzymania przez beneficjenta premii inwestycyjnej do 53 540 zł.

NB Polska Sp. z o.o.

Trzy projekty NB Polska Sp. z o.o. zostały wsparte przez NFOŚiGW nieoprocentowaną pomocą zwrotną. Przedsiębiorstwo będzie realizować dwie inwestycje w Gnieźnie i jedną w oddziale w Namysłowie.

Pierwszy z projektów pn. Poprawa efektywności energetycznej w zakładach NB Polska Sp. z o.o. w Gnieźnie ul. Słoneczna 29 otrzymał wsparcie w wysokości 3 115 460 zł, a ponadto przewidziano możliwość uzyskania premii inwestycyjnej do 623 092 zł. Głównym celem działań będzie modernizacja oświetlenia, polegająca na jego wymianie w halach przemysłowych, pomieszczeniach technicznych i socjalnych, biurach oraz oświetlenia zewnętrznego. Nowe oświetlenie typu LED zastąpi istniejące obecnie oświetlenie podstawowe (świetlówkowe), liniowe, awaryjne, ewakuacyjne, stanowiskowe, biurowe, zewnętrzne oraz lampy na słupach. Modernizacja energetyczna obejmie 13 budynków o powierzchni użytkowej 53 650,81 m2. Jednym z rezultatów ekologicznych będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 2 769,61 t równoważnika CO2/rok. Zmniejszy się także zużycie energii końcowej (12 766,46 GJ/rok) oraz energii pierwotnej (38 299,35 GJ/rok). Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej to 3 546,24 MWh/rok.

Drugie, podobne zadanie realizowane w Gnieźnie pn. Modernizacja oświetlenia w zakładach NB Polska Sp. z o.o. ul. Kolejowa 7 uzyskało z NFOŚiGW 1 203 570 zł pomocy zwrotnej. Premię inwestycyjną możliwą do uzyskania przez beneficjenta określono w wysokości do 240 714 zł. W tym przypadku modernizacja oświetlenia obejmie zakład przy ul Kolejowej 7. Głównym celem będzie stworzenie bardziej efektywnego systemu produkcji. Wymiana oświetlenia dotyczyć będzie 11 budynków o powierzchni użytkowej 19 884,40 m2. Na efekt ekologiczny złożą się: ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 1 289,84 MWh/rok, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 1 007,36 t równoważnika CO2/rok, a także zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 13 930,24 GJ/rok. Zmniejszenie zużycia energii końcowej wyniesie 4 643,42 GJ/rok.

Na trzecie działanie pn. Poprawa efektywności energetycznej w zakładach NB Polska Sp. z o.o. w Namysłowie przekazano z NFOŚiGW 3 155 407 zł pomocy zwrotnej. Zaplanowano też premię inwestycyjną w wysokości do 631 081 zł. Zasadniczym celem projektu jest optymalizacja zużycia energii elektrycznej wykorzystanej do oświetlenia pomieszczeń fabryki, w tym przypadku również poprzez wymianę na nowe oświetlenie typu LED. Prognozuje się redukcję zużycia energii elektrycznej o prawie 50 proc. w stosunku do jej obecnego poboru. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 4 340,07 t równoważnika CO2/rok. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej osiągnie 60 016,28 GJ/rok, a ograniczenie zużycia energii końcowej – 20 005,45 GJ/rok. Zaoszczędzone zostanie 5 557,06 MWh/rok energii elektrycznej.

Mostostal Kielce S.A.

Projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej spółki Mostostal Kielce S.A. przez termomodernizację oraz modernizację oświetlenia zrealizuje Mostostal Kielce S.A. otrzyma z NFOŚiGW dofinansowanie w wysokości 657 075 zł. Beneficjent będzie mógł uzyskać premię inwestycyjną w wysokości do 131 415 zł. Plan zadania przewiduje termomodernizację budynków oraz wymianę oświetlenia z inteligentnym systemem zarządzania energią. W budynku biurowym zostaną docieplone ściany zewnętrzne i wymienione okna, natomiast w hali produkcyjnej, malarni i hali metalizacji modernizacja obejmie system wentylacji mechanicznej wraz z systemem odzysku ciepła. Powierzchnia użytkowa czterech budynków poddanych termomodernizacji to 5379,20 m2. Po wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 237,13 t równoważnika CO2/rok. Mostostal S.A. uzyska także zmniejszenie zużycia energii końcowej – 3888,77 GJ/rok oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 5192,96 GJ/rok. Zaplanowano zaoszczędzenie energii elektrycznej – 133,81 MWh/rok i energii cieplnej – 3407,02 GJ/rok.

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A.

842 972 zł nieoprocentowanej pomocy zwrotnej decyzją NFOŚiGW zostało przekazane na realizację przez ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków przedsiębiorstwa Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki S.A. poprzez wymianę opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne oraz wdrożenie inteligentnych systemów sterowania oświetleniem. Premia inwestycyjna możliwa do uzyskania przez beneficjenta to 168 594 zł. Podjęte działania będą związane z wymianą oświetlenia w hali głównej, hali prób i odbiorów, stolarni, magazynie oraz na zewnątrz. W sumie zaplanowano wymianę 1335 punktów oświetleniowych. Na efekt ekologiczny złoży się szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 655,08 t równoważnika CO2/rok, zmniejszenie zużycia energii końcowej – 3019,38 GJ/rok oraz zużycia energii pierwotnej – 7548,45 GJ/rok. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej przewidziano na poziomie 838,72 MWh/rok.

Fot. TRILUX

Zaprenumeruj Oświetlenie LED