Ochrona instalacji oświetleniowej LED

21 września 2017
Ochrona instalacji oświetleniowej LED

Oprawy uliczne LED wymagają ochrony przed różnego rodzaju przepięciami i udarami prądowymi, które występują w liniach zasilających.

Firma Rabbit Sp. z o.o. wprowadziła do oferty ogranicznik prądu rozruchu Soft start LED, który chroni instalację oświetleniową przed powstaniem dużych udarów prądowych.

Nowoczesne oprawy oświetleniowe LED charakteryzują się bardzo wysokim prądem rozruchu podczas włączania. Prąd ten może wynosić w krótkim impulsie 25-krotność prądu nominalnego. Można sobie łatwo wyobrazić, jaki może być prąd rozruchu instalacji złożonej z kilkudziesięciu opraw LED. Tak duży udar prądu może mieć znaczny wpływ na awaryjność instalacji oświetleniowej.

Udar prądowy może spowodować zadziałanie zabezpieczenia całej rozdzielnicy i wyłączyć zasilanie instalacji oświetleniowej. Wielokrotność włączeń i wyłączeń powoduje erozję zacisków w bezpiecznikach i w stycznikach oraz może spowodować tzw. sklejenie się styków. Erozja, czyli wypalanie styków, skutkuje zmianą charakterystyki prądowej zabezpieczeń, pojawieniem się spadków napięcia i grzaniem się aparatów. Tych wszystkich niekorzystnych zjawisk można uniknąć dzięki zastosowaniu ogranicznika prądu rozruchu Soft Start LED.

Zalety urządzenia:

 – wpływa na obniżenie kosztów eksploatacji instalacji oświetleniowej

 – zabezpiecza przed przetężeniem podczas włączenia i zapobiega niekontrolowanemu uruchomieniu zabezpieczeń

 – zabezpiecza przed wypaleniem styków przekaźników, styczników i łączników

 – posiada elektroniczne zabezpieczenie rezystorów ograniczających prąd

 – można go zastosować we wszystkich typach opraw LED

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED