Projekt stworzenia nowoczesnego polskiego instrumentu pomiarowego

27 sierpnia 2019
Projekt stworzenia nowoczesnego polskiego instrumentu pomiarowego

Firma GL Optic z Puszczykowa pod Poznaniem, specjalizująca się w produkcji urządzeń do pomiaru oświetlenia, współpracuje z Politechniką Poznańską na etapie prac badawczo-rozwojowych oraz badań przemysłowych w ramach projektu „Opracowanie systemu do matrycowego pomiaru luminancji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”.

Projekt zakłada prace nad systemem pomiarowym umożliwiającym pomiar rozkładu luminacji. Efektem prac będzie opracowanie kompleksowego systemu do matrycowego pomiaru luminancji ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru oświetlenia drogowego zgodnego z wymaganiami PN-EN 13201 w zastosowaniach laboratoryjnych.

Jednym z zadań projektu będzie opracowanie metody adaptacyjnej autoekspozycji, przy której program zanalizuje w czasie rzeczywistym pole widzenia miernika i wyeliminuje z analizy miejsca występowania pól o dużych wartościach luminancji (głównie oprawy oświetleniowe), co pozwoli na dokładne dostosowanie czasu naświetlania matrycy do zakresu luminancji występujących na mierzonej powierzchni jezdni.

Więcej w numerze 4/2019 Oświetlenie LED.