Polski miernik doceniony na rynku amerykańskim

19 lutego 2019
Polski miernik doceniony na rynku amerykańskim

Urządzenie GL Optic 1.0T Flicker uzyskało bardzo dobre wyniki w badaniach porównawczych urządzeń do pomiaru tętnienia światła wykonanych przez amerykańską agencję rządową United States Department of Energy (DOE).

DOE jest amerykańską opiniotwórczą instytucją zajmującą się m.in. problemem efektywności energetycznej oraz źródłami odnawialnymi. W swoim raporcie przygotowanym na podstawie przeglądu urządzeń do pomiaru tętnienia światła dostępnych na rynku amerykańskim porównała siedem przenośnych narzędzi pomiarowych plus jedną aplikację na telefony z systemem Android.

Mierniki były porównywane ze stacjonarnym systemem pomiarowym firmy Admesy, służącym jako wzorzec.

W badaniach wykorzystano 12 różnych źródeł światła, każde o innej charakterystyce tętnienia. Urządzenia były porównywane zarówno pod kątem dokładności pomiaru podstawowych jednostek tętnienia: flicker index i flicker percent, jak i poprawności wykrycia dominującej częstotliwości w sygnale. Niektóre źródła światła były mierzone w trybie maksymalnej jasności oraz w trybie 30% jasności.

W przypadku trzech urządzeń  w tym GL Optic 1.0T Flicker – porównano również poprawność pomiaru jednostki SVM (ang. stroboscopic visibility measure) mającej na celu określenie prawdopodobieństwa wystąpienia efektu stroboskopowego.

Badane urządzenia różniły się od siebie funkcjonalnością. GL Optic 1.0T Flicker jest urządzeniem w pełni mobilnym, tj. umożliwia pomiar i w większości przypadków przetworzenie pomiarów bez udziału komputera. Dodatkowo jest wyposażony w spektroradiometr oraz ma możliwość pracy z różnymi głowicami pomiarowymi. Pomiary mogą być eksportowane na komputer PC oraz wykorzystane do tworzenia raportów.

Należy podkreślić, że urządzenie Spectis Touch 1.0T Flicker firmy GL Optic uzyskało bardzo dobry ogólny wynik zarówno w zakresie dokładności pomiaru wszystkich testowanych metryk, jak i nie miało problemów z poprawnym wykrywaniem częstotliwości, a także uzyskało najlepszą zgodność ze wszystkich porównywanych urządzeń z częstotliwością bazową tętnienia, nawet w przypadku, gdy źródła światła miały zmienianą wartość natężenia poprzez elektroniczny układ ściemniacza (ang. dimmer).

Poprawna analiza częstotliwości (FFT) jest kluczowa ze względu na nowe miary flickera, które uwzględniają częstotliwościowe charakterystyki czułości ludzkiego układu wzrokowego.

Na początku 2019 r. urządzenia GL Optic zostały uaktualnione o możliwość pomiaru nowych miar tętnienia, tj. Mp (ASSIST), SAM (ASSIST), JEITA, VESA, Pst oraz JA10.

Zaprenumeruj Oswietlenie LED