Jak zorganizować nowoczesne laboratorium fotometryczne?

23 listopada 2018
Jak zorganizować nowoczesne laboratorium fotometryczne?

Wielu producentów produktów oświetleniowych korzysta z usług zewnętrznych laboratoriów pomiarowych w celu weryfikacji zgodności z normami oraz oceny parametrów użytkowych. Niektórzy producenci bądź importerzy bazują wyłącznie na kartach katalogowych swoich dostawców i próbują uniknąć konieczności prowadzenia pomiarów we własnym zakresie. Sytuacja taka jest dosyć powszechna nie tylko w Polsce, lecz także w wielu krajach Europy i poza nią.

Wynika to z niskiej świadomości, jak bardzo parametry komponentów różnią się od parametrów użytkowych gotowego wyrobu oświetleniowego. Poza tym, paradoksalnie wielokrotnie większe nakłady inwestycyjne czyni się na zorganizowanie i doposażenie działów produkcyjnych, a na przeprowadzenie kontroli jakości trudno znaleźć odpowiednie fundusze  przy jednoczesnym braku możliwości weryfikacji we własnym zakresie, co tak naprawdę jest dostarczane do klientów.

Dlaczego warto mieć własne laboratorium

Trend ten ostatnio ulega zmianie i rośnie potrzeba własnej weryfikacji jakości produktów i laboratoryjnej lub zakładowej kontroli jakości w ramach przedsiębiorstwa. Jest to spowodowane rosnącą konkurencją na rynku oraz potrzebą optymalizacji wyrobów i szukania unikalnych rozwiązań technologicznych. Ponadto przy wielości różnych produktów w katalogu producenta wysyłanie opraw i komponentów do badań w zewnętrznym laboratorium staje się uciążliwe, a nawet nieopłacalne. Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i profilu działalności coraz więcej firm decyduje się na budowę własnego laboratorium fotometrycznego w celu weryfikacji jakości swoich produktów, porównania z konkurencją oraz lepszego doboru jakościowych komponentów kupowanych u różnych dostawców. Takie podejście ma wiele zalet: wspiera trwały rozwój firmy i wzmacnia pozycję rynkową. Firmy dysponujące własnym zapleczem pomiarowym popełniają mniej błędów na etapie projektowania i wprowadzania produktów, mogą lepiej dobierać komponenty i dostawców. Poza tym daje to możliwość szybszej reakcji na zmieniającą się technologię, wiedza na temat technologii zostaje w przedsiębiorstwie i budowana jest trwała przewaga nad konkurencją, a wartość firmy wzrasta.

Rozważania na temat organizacji własnego laboratorium pomiarów fotometrycznych zaczniemy od właściwego doboru odpowiedniego systemu goniometrycznego. Jakie rodzaje goniometrów są dostępne i jakie należy stosować w pomiarach lamp i opraw do ogólnych celów oświetleniowych, a jakie w pomiarach lamp i oświetlaczy technicznych? Jakie są sposoby pomiaru i jakie wielkości można zmierzyć? Dodatkowo przeanalizujemy urządzenia pomiarowe niezbędne do charakteryzacji produktów LED. Opiszemy również wymagania i sugestie dotyczące przygotowania pomieszczenia laboratorium.

Typy goniometrów stosowane w fotometrii

Na rynku dostępne są różne typy goniometrów wyróżniane ze względu na geometrię pomiaru, czyli to, w jaki sposób zbierane są dane fotometryczne oraz jak zrealizowany jest system pomiarowy w sensie mechanicznym.

Typy goniometrów można podzielić zasadniczo na grupy 1, 2 i 3, szczegółowo opisane w publikacji CIE 70 z 1987 roku [1]. Typy te nazywane są również A, B i C, a różnią się pod względem sposobu obracania oprawy podczas pomiaru oraz układu danych fotometrycznych otrzymywanych podczas takich pomiarów (…)

Więcej w numerze 5/2018 Oświetlenie LED. Zaprenumeruj