Przetarg na doświetlenie przejść dla pieszych w województwie podkarpackim

29 maja 2023
Przetarg na doświetlenie przejść dla pieszych w województwie podkarpackim

GDDiKA ogłosiła przetarg na doświetlenie piętnastu przejść dla pieszych na drodze krajowej nr 28, 77 i 84. Na oferty czeka do 28 czerwca br. To kolejne inwestycje z Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID), które w znaczący sposób wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doświetlenie piętnastu przejść dla pieszych, które zlokalizowane są na DK28 w m. Sanok, Sławęcin, Krasiczyn, na DK77 w m. Żurawica oraz na DK84 w m. Olszanica, Ustjanowa Górna i Ustrzyki Dolne.

Zadanie będzie realizowane w systemie Projektuj i buduj. Oznacza to, że wykonawca w pierwszej kolejności opracuje dokumentację projektową, a następnie rozpocznie roboty budowlane w terenie.

Do tej pory, w ramach PBID w województwie podkarpackim doświetlono już 45 przejść dla pieszych. Aktualnie w realizacji są doświetlenia kolejnych 192 przejść na DK9, DK28, DK77 i DK94. Zakończenie prac zaplanowano do końca tego roku. W tym roku zaplanowano rozstrzygnięcie przetargów na doświetlenie 366 przejść, które zlokalizowane są na DK19, DK28, DK73, DK77 i DK84. Wszystkie inwestycje związane z doświetleniem przejść dla pieszych na drogach krajowych w woj. podkarpackim zostaną zrealizowane do końca 2024 r.

Głównym celem Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Podejmowane w ramach Programu działania są ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej – a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar. Program określa cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Program jest spójny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Fot. GDDiKA 

Źródło: gov.pl