Oświetlenie przejść dla pieszych jako ważny element oświetlenia drogowego

29 maja 2023
Oświetlenie przejść dla pieszych jako ważny element oświetlenia drogowego

Pieszy jest najsłabiej chronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Duża część wypadków z udziałem pieszych ma miejsce na przejściach dla pieszych. Jednią z przyczyn wypadków w tych miejscach jest złe oświetlenie lub całkowity jego brak. Obecnie w Europie nie ma jednolitych wymagań dotyczących oświetlenia przejść dla pieszych.

Norma PN – EN 13201:2016 „Oświetlenie dróg” w sposób bardzo ogólny odnosi się do oświetlenia przejść dla pieszych, nie podając żadnych wymagań ilościowych. Ze względu na brak wymagań na poziomie europejskim każde z państw próbuje stworzyć własny system wymagań i oceny, dotyczących prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Procedury pomiarowe oraz wymagane wartości parametrów oświetleniowych w poszczególnych krajach często znacznie się różnią od siebie.

Podczas XXXI Krajowej Konferencji Oświetleniowej Technika Świetlna 2023 i 3. Forum Technologii Oświetleniowych  odbędzie się  warsztat Oświetlenie przejść dla pieszych jako ważny element oświetlenia drogowego.

W trakcie warsztatów omówione zostaną wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych przyjęte przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na tle wymagań stosowanych w różnych krajach. Przeprowadzona zostanie dyskusja na temat przyjętych wymagań. Przeanalizowane zostaną rozwiązania oświetleniowe stosowane na wybranych przejściach dla pieszych wraz z weryfikacją pomiarową i oceną jakości oświetlenia.

Prowadząca: dr inż. Małgorzata Zalesińska, Politechnika Poznańska

udział w warsztatach jest bezpłatny

strona www wydarzenia: www.kko.ciepoland.pl