Wymagania projektowe dotyczące oświetlenia wnętrz w świetlne normy PN-EN 12464-1

24 maja 2023
Wymagania projektowe dotyczące oświetlenia wnętrz w świetlne normy PN-EN 12464-1

Postęp nauki, rosnące potrzeby ludzi i społeczeństwa oraz dynamiczne zmiany technologiczne w technice świetlnej wymusiły konieczność uaktualnienia normy dotyczącej oświetlenia w pomieszczeniach budynków.

Obecnie wymagania oświetleniowe w pomieszczeniach reguluje norma PN-EN 12464-1:2022-01 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. W normie wprowadzono szereg zmian, zmieniających formę i zakres wymagań istniejących, wprowadzających nowe wymagania, a także dotyczących ważnych aspektów stosowania kryteriów i czynności projektowych.

Podczas XXXI Krajowej Konferencji Oświetleniowej Technika Świetlna 2023 i 3. Forum Technologii Oświetleniowych  odbędzie się  warsztat

Wymagania projektowe dotyczące oświetlenia wnętrz w świetlne normy PN-EN 12464-1

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną kryteria projektowania i oceny oświetlenia wnętrz oraz wymagania, zalecenia i czynności projektowe wynikające z zapisów normy. Wykorzystanie wymagań w projektowaniu oświetlenia zostanie omówione szczegółowo i zilustrowane przykładami dla wybranych sytuacji oświetlenia wnętrz użyteczności publicznej.

Prowadzący: dr hab. inż. Piotr Pracki, prof. uczelni, Politechnika Warszawska
dr inż. Urszula Błaszczak, Politechnika Białostocka

 

udział w warsztatach jest bezpłatny

strona www wydarzenia: www.kko.ciepoland.pl