Przetargi dotyczące oświetlenia LED. Analiza III kwartału 2018 r.

5 listopada 2018
Przetargi dotyczące oświetlenia LED. Analiza III kwartału 2018 r.

W Polsce w okresie od lipca do września 2018 roku ogłoszono 947 przetargów, których przedmiot był związany z oświetleniem LED.

Liczba publikowanych ogłoszeń we wszystkich miesiącach kwartału rozłożyła się równomiernie, nieznacznie różniąc się między sobą. Najaktywniejszym okresem III kwartału 2018 roku, w którym ukazywały się publikacje ogłoszeń LED, był lipiec i sierpień (odpowiednio: 347 i 307 ogłoszeń przetargowych). We wrześniu pojawiły się 293 informacje.

Zdecydowanie najwięcej ogłoszeń o wszczęciu postępowania przetargowego związanego z tematem oświetlenia  LED publikowano w województwie śląskim – 168 informacji. Kolejne miejsca zajęły województwa mazowieckie (143) oraz dolnośląskie (76). Najmniejszą liczbę publikacji zmonitorowano w województwie opolskim (23).

Jak wynika z pozyskanych informacji, województwa: śląskie, mazowieckie oraz dolnośląskie, są tymi obszarami, w których realizacja przetargów była najliczniejsza (śląskie – 169, mazowieckie – 131, dolnośląskie – 74). Najmniej inwestycji realizowanych będzie na terenie województwa lubuskiego – 25. 

Najczęściej stosowanym przez organizatorów trybem zamówienia publicznego  w III kwartale 2018 roku był tradycyjnie przetarg nieograniczony, który wystąpił w 540 ogłoszeniach.

W III kwartale 2018 roku najczęściej pojawiający się typ przetargów obejmujących analizowany zakres branżowy dotyczył usług i wykonania. 588 ogłoszeń o zamówieniach publicznych zakwalifikowanych zostało właśnie do tej kategorii.

Więcej w numerze 5/2018 Oświetlenie LED. Zaprenumeruj.