Przetargi na oświetlenie LED. Rozstrzygnięcia w IV kw. 2017 r.

13 lutego 2018
Przetargi na oświetlenie LED. Rozstrzygnięcia w IV kw. 2017 r.

W okresie od października do grudnia 2017 r. dokonano rozstrzygnięć 363 przetargów, w których opis przedmiotu zamówienia zawierał oświetlenie typu LED (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których oświetlenie LED występowało jako samodzielne zamówienie, a także te, w których stanowiło ono część składową większego przetargu).

W IV kwartale 2017 r. najwięcej informacji o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego ukazało się w listopadzie (138). W październiku opublikowano 124 rozstrzygnięcia przetargów, a w grudniu było ich 101.

Najwięcej publikacji o wynikach przetargów związanych w swej treści z tematem oświetlenia LED w Polsce w IV kwartale 2017 r. ukazało się na terenach województw: śląskiego (47 wyników), mazowieckiego (45) oraz wielkopolskiego (34).

Najsłabiej sytuacja wyglądała w województwie podlaskim, gdzie zmonitorowano pięć informacji dotyczących tego tematu.

Zdecydowanie najczęściej przetargi związane przedmiotowo z oświetleniem LED wygrywały firmy z obszaru województwa mazowieckiego (62 zwycięstwa). Mazowieckie przedsiębiorstwa już po raz kolejny mogą poszczycić się takim wynikiem. Tak wysokiej skuteczności w wygrywaniu postępowań przetargowych należy upatrywać zarówno w koncentracji firm w obrębie tego obszaru administracyjnego, jak i w odpowiednim przygotowaniu merytorycznym i znajomości rynku.

Analizując zgromadzone dane pod kątem łącznej wartości za wygrane postępowania, powinniśmy zauważyć, że w IV kwartale 2017 r. na podium znalazły się firmy z województw: śląskiego (93 mln zł), mazowieckiego (38 mln zł) oraz dolnośląskiego (32 mln zł).

Największym portfelem zamówień publicznych pod względem najwyższej kwoty łącznej za postępowanie rozstrzygnięte w analizowanym okresie może pochwalić się firma Drog-Bud Sp. z o.o., która zdobyła zamówienia na kwotę niemalże 67 mln zł.

Zamówienie publiczne o najwyższej wartości zostało rozstrzygnięte przez Urząd Gminy Kleszczów. Przetarg dotyczył rozbudowy ul. Głównej w Kleszczowie wraz z infrastrukturą techniczną. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Drog-Bud Sp. z o.o. W okresie od 1 października do 31 grudnia 2017 ro. dokonano rozstrzygnięć przetargów dotyczących oświetlenia LED, których łączna wartość opiewała na 262, 7 mln zł.

Pełny raport ukaże się w numerze 1/2018 dwumiesięcznika Oświetlenie LED. Zaprenumeruj.