Rekordowe przychody

23 lutego 2017
Rekordowe przychody

Pierwszy kwartał 2016 r. był dla Grupy Kapitałowej LUG SA czasem niepewności wynikającej z pesymistycznych nastrojów inwestorów, którzy wstrzymali realizację wielu inwestycji, co negatywnie odbiło się na portfelu zamówień LUG. Jednocześnie kwartał ten zmotywował firmę do wytężonej pracy nad poprawą wyników, dzięki czemu zapoczątkowana w II kwartale tendencja dodatniej comiesięcznej dynamiki przychodów realizowana była już do końca 2016 r. Ostatecznie skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej LUG SA wzrosły w IV kwartale 2016 r. o 12,40 proc., by w całym ub.r. osiągnąć rekordowy poziom 121,9 mln zł. Wynik ten został wsparty poprawą marży na sprzedaży brutto do poziomu blisko 40 proc. Zysk netto w całym 2016 r. wyniósł 3,08 mln zł.

Myślimy o minionym 2016 r. jak o czasie nagłych zwrotów akcji, trudnych początków oraz spektakularnych sukcesów. Był to okres stabilnego rozwoju, ale także czas niepokoju wywołanego czynnikami zewnętrznym – powiedział Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG SA. – Rok 2017 rozpoczynamy mocnym akcentem przychodowym w styczniu, a nasze pozytywne nastroje wzmacnia prognozowane na ten rok zatrzymanie spadku nakładów na inwestycje w Polsce i na świecie.– dodał.

Spektakularnym sukcesem Grupy Kapitałowej LUG SA w ub.r. była decyzja o wejściu na rynek argentyński wsparta podpisaniem w IV kwartale strategicznej dla rozwoju firmy umowy z Rządem Prowincji Misiones, w ramach której w Argentynie powstanie zakład produkcyjno-montażowy, a LUG dostarczy na tamtejszy rynek oprawy oświetleniowe o wartości blisko 21 mln euro. Realizacja niniejszej umowy rozłoży się w czasie, podobnie jak w przypadku wszystkich projektów inwestycyjnych na dostawę oświetlenia w naszym segmencie. LUG planuje poszerzenie możliwości biznesowych i rozbudowę siatki odbiorców w Argentynie i na terenie całej Ameryki Południowej.

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED