Rezerwowe sterowanie oświetleniem ulicznym

26 czerwca 2021
Rezerwowe  sterowanie oświetleniem ulicznym

Awaria podstawowego systemu sterowania może wystąpić z różnych powodów i w każdym momencie. Przydatnym rozwiązaniem staje się wówczas rezerwowe urządzenie sterujące, które nie jest podłączone z siecią.

Firma Rabbit Sp. z o.o. posiada w swojej ofercie  przełącznik serwisowy PSR, który podczas awarii przejmuje kontrolę nad pracą oświetlenia ulicznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskuje się czas na zlokalizowanie, zdiagnozowanie i usunięcie usterki. Układ może zostać w prosty sposób zamontowany w każdej szafie sterowniczej.

 

Przełącznik serwisowy PSR w szafie oświetlenia ulicznego LED

Przełącznik serwisowy PSR poprzez kontrolki LED informuje użytkownika nie tylko o aktualnym trybie pracy, ale również o sprawności i obecności czujników pomiarowych. Możliwość podłączenia dwóch czujników jednocześnie zwiększa bezawaryjność urządzenia. W przypadku awarii jednego czujnika lub aktu wandalizmu, w którym jeden z czujników zostaje uszkodzony drugi przejmuje wszystkie funkcje i samodzielnie steruje urządzeniem.

Dzięki przełącznikowi PSR nie dojdzie do sytuacji w której serwisant zapomni przełączyć szafę w tryb oświetlenia i będzie ciemno. Sygnalizacja dźwiękowa po zamknięciu drzwi szafy przypomina bowiem, że pozostawiono przełącznik aktywny. Kolejną zaletą rozwiązania jest zdalna sygnalizacja stanu pracy urządzenia po podłączeniu do sytemu oświetlenia midiBLUE lub CPAnet. Przełącznik PSR posiada bowiem dwa wyjścia Q1 oraz Q2 przez które można przekazać informację do nadrzędnych systemów sterowania o stanie pracy urządzenia oraz o błędnym działaniu czujników.

Przełącznik serwisowy PSR z powodzeniem zastąpi przełącznik auto/ręka, a nawet więcej ponieważ w razie potrzeby umożliwi przejście na sterowanie rezerwowe. Podczas awarii oprogramowania, ataku hackerskiego czy awarii systemu sterowania samodzielnie załączy i wyłączy oświetlenie podczas naprawy, czy wymiany głównego sterownika.

Porównanie funkcjonalności przełącznika auto/ręka z przełącznikiem serwisowym PSR.

Więcej o przełączniku PSR