Rabbit stworzy innowacyjne aktywne filtry harmonicznych małej mocy

4 kwietnia 2020
Rabbit stworzy innowacyjne aktywne filtry harmonicznych małej mocy

 

Firma Rabbit realizuje projekt badawczo – rozwojowy dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju polegający na opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych produktów aktywnych filtrów harmonicznych o małej mocy.

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnych aktywnych filtrów harmonicznych małej mocy wraz ze zdalną diagnostyką ich pracy w celu poprawienia efektywności energetycznej odbiorców energii,  zmniejszeniu strat przesyłowych energii oraz zmniejszenia emisji CO2.

Filtr będzie produkowany o układach: jednofazowym 10 A, trójfazowym 5 A oraz trójfazowym 50 A na fazę prądu kompensującego. Pozwoli to na kompensację mocy w instalacjach do ok. 10 kW na fazę. Jeśli moc kompensatora nie będzie wystarczająca, kompensatory będą mogły pracować równolegle, do 4 urządzeń włącznie. Ponadto przewiduje się współpracę opracowanych urządzeń z tradycyjnymi kompensatorami mocy biernej co dodatkowo pozwoli zwiększyć zakres kompensowanej mocy.

Zamierzeniem jest również opracowanie systemu zdalnej diagnostyki i monitoringu dla filtrów aktywnych. Diagnostyka w trybie online jest podstawą zapobiegawczego utrzymania filtrów. Działanie to przekłada się na zwiększenie dyspozycyjności aktywnego filtra harmonicznych przez wczesne wykrywanie uszkodzeń oraz planowanie, jak również koordynację napraw.

Dzięki opracowaniu produktu firma Rabbit będzie pierwsza w Polsce i w UE, która zaoferuje aktywne filtry harmonicznych małej mocy dla szerokiego grona odbiorców w przystępnej cenie. Urządzenie będzie proste w instalacji i użyciu, co pozwoli na łatwy montaż i późniejszą obsługę. Zakłada się możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat oraz tzw. czas życia do lat 10. Zachętą do instalacji będzie również zmniejszenie opłat wynikających z kar za ponad umowny pobór energii biernej.

Wdrożenie produktu przełoży się na wzrost konkurencyjności firmy na krajowym i międzynarodowym rynku.

Kwota dofinansowanie projektu z NCBiR: 1 745 220,71 PLN

Prowadzenie prac badawczo – rozwojowych rozpoczęto 1 kwietnia br.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED