Rozstrzygnięte przetargi dotyczące oświetlenia LED. III kwartał 2022 r.

8 listopada 2022
Rozstrzygnięte przetargi dotyczące oświetlenia LED. III kwartał 2022 r.

W Polsce w okresie od lipca do września 2022 roku dokonano rozstrzygnięć, zakończonych wyłonieniem wykonawcy w 376 przetargach, w których opis przedmiotu zamówienia zawierał hasło „oświetlenie LED” (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których „oświetlenie LED” występowało jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowiło ono część składową większego przetargu).

W analizowanym okresie 126 przetargów zakończono ich unieważnieniem. Opracowanie koncentruje się na zamówieniach, w których wyłoniono wykonawcę zamówienia publicznego.

Kiedy publikowano ogłoszenia o wynikach przetargów?

W III kwartale 2022 r. najwięcej informacji o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego ukazało się w wrześniu – 150. Mniej rozstrzygnięć przetargów opublikowano w lipcu (145), natomiast w sierpniu zamawiający zamieścili 81 ogłoszeń o wyborze wykonawcy.

Gdzie najliczniej publikowano wyniki przetargowe?

Według danych opracowanych przez Pressinfo.pl najwięcej publikacji o wynikach przetargów związanych z tematem „oświetlenia LED” w Polsce, w III kwartale 2022 r., zamieszczono na terenach województw: mazowieckiego (71 wyników), śląskiego (47) i podkarpackiego (35). Najsłabiej sytuacja wyglądała w województwie warmińsko-mazurskim i opolskim, gdzie zmonitorowano odpowiednio 8 i 4 informacje dotyczące tego tematu.

Liderzy – czyli, gdzie, kto i na jakie kwoty wygrywa przetargi?

W czołówce województw, z których pochodzą zwycięzcy zamówienia publicznego znalazły się: mazowieckie, pomorskie i śląskie.  Nasze podsumowanie otwierają wykonawcy z województwa mazowieckiego – 89 zwycięstw. Drugie miejsce należy do firm z województwa pomorskiego – 46 podpisanych kontraktów, na trzecim uplasowały się firmy z województwa śląskiego z wynikiem 34 wygranych przetargów.

Analizując zgromadzone dane pod kątem łącznej wartości za wygrane postępowania, należy zauważyć, że w III kwartale 2022 roku na podium znalazły się firmy z województw: dolnośląskiego (50 396 907 zł), mazowieckiego (45 962 753 zł) oraz małopolskiego (37 476 861 zł).

Największym portfelem zamówień publicznych pod względem najwyższej łącznej kwoty uzyskanej za postępowania rozstrzygnięte w analizowanym okresie może pochwalić się firma SARIVO INFRASTRUKTURA SP. Z O.O., która zdobyła zamówienia na kwotę niemal 27 mln zł.  W tabeli poniżej przedstawiono 3 firmy, które uzyskały kontrakty o najwyższej łącznej wartości.

Nazwa firmy Wartość Liczba wygranych przetargów
SARIVO INFRASTRUKTURA SP. Z O.O. 26 980 259,60 zł 2
ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. 13 801 007,06 zł 6
SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. 13 631 498,22 zł 3

Dużą skutecznością w przygotowywaniu zwycięskich ofert może pochwalić się firma: PU ESAND ADAM PIASECKI, która została wybrana jako wykonawca zamówienia w 8 postępowaniach opartych na prawie zamówień publicznych.  W skład TOP3 wchodzą również: FUP EL-CHRAMIEC KINGA CHRAMIEC oraz FIRMA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA KAMIL JASIŃSKI

Zamówienie publiczne o najwyższej wartości dotyczące wyłącznie oświetlenia LED zostało rozstrzygnięte przez Urząd Miasta Nowy Targ. Przetarg dotyczył „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej w obrębie terenów przemysłowych po byłych zakładach NZPS wraz z dozbrojeniem terenów inwestycyjnych. (Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą: sieć wod-kan, kanalizacja deszczowa, oświetlenie)”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SARIVO INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.

W tabeli poniżej znajdują się trzy rozstrzygnięte postępowania o najwyższej wartości, w których przedmiot zamówienia związany był wyłącznie z branżą LED:

Nazwa Inwestora Wartość przetargu w PLN Zwycięzca Przedmiot (skrót)
URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 6 935 478,00 SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. Wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych obejmujących budowę energooszczędnego oświetlenia drogowego w technologii LED oraz wymianę źródeł światła istniejącego oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy LED wraz z wymianą skorodowanych słupów oświetleniowych i wdrożeniem Systemu Sterowania w następujących lokalizacjach: miejscowość Biegoszów, miejscowość Gozdno, miejscowość Lubiechowa, miejscowość Nowy Kościół, miejscowość Podgórki, miejscowość Rzeszówek, , miejscowość Sędziszowa, miejscowość Sokołowiec, miejscowość Stara Kraśnica.
URZĄD MIASTA I GMINY ZIĘBICE 5 816 687,22 SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. Dostawa wraz z montażem polegająca na wymianie dotychczasowego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oprawy uliczne w technologii LED na terenie Gminy Ziębice
URZĄD GMINY OSTRÓDA 4 739 631,60 ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. Kompleksowa usługa oświetleniowa z modernizacją opraw LED

W okresie od 1 lipca do 30 września 2022 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów (dotyczących „oświetlenia LED”), których łączna wartość wyniosła: 263 402 262 zł. 

Źródłem zebranych do raportu danych były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w głównej mierze w BZP (352 informacji) oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (24) i są poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Pełny raport ukaże się w numerze 4/2022 Oświetlenie LED.  Zaprenumeruj