Rozstrzygnięte przetargi dotyczące oświetlenia LED. II kwartał 2022 r.

10 sierpnia 2022
Rozstrzygnięte przetargi dotyczące oświetlenia LED. II kwartał 2022 r.

W Polsce w okresie od kwietnia do czerwca 2022 roku dokonano rozstrzygnięć, zakończonych wyłonieniem wykonawcy w 252 przetargach, w których opis przedmiotu zamówienia zawierał hasło „oświetlenie LED” (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których „oświetlenie LED” występowało jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowiło ono część składową większego przetargu).

W analizowanym okresie 71 przetargów zakończono ich unieważnieniem.

Opracowanie koncentruje się na zamówieniach, w których wyłoniono wykonawcę zamówienia publicznego.

Źródłem zebranych do raportu danych były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w głównej mierze w BZP (236 informacji) oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (16) i są poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Kiedy publikowano ogłoszenia o wynikach przetargów?

W II kwartale 2022 r. najwięcej informacji o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego ukazało się w czerwcu – 100. Mniej rozstrzygnięć przetargów opublikowano w maju (89), natomiast w kwietniu zamawiający zamieścili 63 ogłoszenia o wyborze wykonawcy.

Gdzie najliczniej publikowano wyniki przetargowe?

Według danych opracowanych przez Pressinfo.pl najwięcej publikacji o wynikach przetargów związanych z tematem „oświetlenia LED” w Polsce, w II kwartale 2022 r., zamieszczono na terenach województw: mazowieckiego (38 wyników), podkarpackiego (34) i lubelskiego (26). Najsłabiej sytuacja wyglądała w województwach opolskicm i podlaskim, gdzie zmonitorowano odpowiednio 4 i 3 informacje dotyczące tego tematu.

Liderzy – czyli, gdzie, kto i na jakie kwoty wygrywa przetargi?

W czołówce województw z których pochodzą zwycięzcy zamówienia publicznego znalazły się: mazowieckie, podkarpackie i śląskie.  Nasze podsumowanie otwierają wykonawcy z województwa mazowieckiego – 50 zwycięstw. Drugie miejsce należy do firm z województwa podkarpackiego – 32 podpisane kontrakty, na trzecim uplasowały się firmy z województwa śląskiego z wynikiem 23 wygranych przetargów.

Analizując zgromadzone dane pod kątem łącznej wartości za wygrane postępowania, należy zauważyć, że w II kwartale 2022 roku na podium znalazły się firmy z województw: mazowieckiego (53 665 404 zł), lubuskiego (23 752 574 zł) oraz pomorskiego (17 961 111 zł).

 

Największym portfelem zamówień publicznych pod względem najwyższej łącznej kwoty uzyskanej za postępowania rozstrzygnięte w analizowanym okresie może pochwalić się firma LUG SERVICES SP. Z O.O., która zdobyła zamówienia na kwotę ponad 14 mln zł.  W tabeli poniżej przedstawiono 3 firmy, które uzyskały kontrakty o najwyższej łącznej wartości.

 

Nazwa firmy Wartość Ilość wygranych przetargów
LUG SERVICES SP. Z O.O. 14 112 518,32 zł 5
CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST SP. Z O.O. 13 518 718,30 zł 5
ORANGE POLSKA S.A. 12 159 773,85 zł 2

 

Dużą skutecznością w przygotowywaniu zwycięskich ofert może pochwalić się firma: LUG SERVICES SP. Z O.O., która została wybrana jako wykonawca zamówienia w 5 postępowaniach opartych na prawie zamówień publicznych.  W skład TOP3 wchodzą również: CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST SP. Z O.O. oraz ORANGE POLSKA S.A.

Zamówienie publiczne o najwyższej wartości dotyczące wyłącznie oświetlenia LED zostało rozstrzygnięte przez Urząd Miasta i Gminy Bogatynia. Przetarg dotyczył „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bogatynia”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma LUG SERVICES SP. Z O.O.

W tabeli poniżej znajdują się trzy rozstrzygnięte postępowania o najwyższej wartości, w których przedmiot zamówienia związany był wyłącznie z branżą LED.

 

Nazwa Inwestora Wartość przetargu w PLN Zwycięzca Przedmiot (skrót)
URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 9 409 396,93 zł LUG SERVICES SP. Z O.O. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bogatynia
URZĄD MIASTA I GMINY CHOCIANÓW 6 735 473,85 zł ORANGE POLSKA S.A. Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chocianów
URZĄD GMINY PIASKI 6 509 926,65 zł TNL SP. Z O.O. Budowa energooszczędnego oświetleniana terenie Gminy Piaski

 

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów (dotyczących „oświetlenia LED”), których łączna wartość wyniosła: 172 503 934 zł.

Pełny raport ukaże się w numerze 3/2022 Oświetlenie LED.

Na zdjęciu: Realizacja LUG. Fot. LUG

Zaprenumeruj Oświetlenie LED