Światło to coś więcej niż widzimy

21 lutego 2019
Światło to coś więcej niż widzimy

Światło dzienne i elektryczne padające na siatkówkę oka ludzkiego wpływa na to jak postrzegamy otaczający nas świat.  Ostatnie badania pokazują, że światło padające na korę wzrokową oddziałuje także na inne niewzrokowe funkcje życiowe człowieka. Zaczęto mówić o efektywności biologicznej lub wydajności biologicznej światła. Wykazano, że zależy ona od wielu czynników między innymi od widmowego, przestrzennego i czasowego rozkładu promieniowania optycznego, ale także od indywidualnych cech organizmu ludzkiego, indywidualnej charakterystyki rytmu okołodobowego, wrażliwości na światło, wieku i wielu innych aspektów. Jak zatem zmierzyć wszystkie efekty biologiczne ekspozycji na światło o określonej charakterystyce fotometrycznej? I jak stworzyć optymalne warunki świetlne do nauki, pracy lub wypoczynku dla jednostek o zróżnicowanych wymaganiach?

Artykuł poruszający te zagadnienia ukaże się w numerze 1/2019 dwumiesięcznika Oświetlenie LED. Zaprenumeruj