Human Centric Lighting – prognozy rynkowe

6 grudnia 2016
Human Centric Lighting – prognozy rynkowe

Human centric lighting (HCL) to koncept w projektowaniu oświetlenia, w którym jest ono gwarancją nie tylko optymalnych warunków pracy wzrokowej przy zachowaniu jak największej wygody widzenia, lecz także warunków prawidłowego funkcjonowania organizmu i dobrego samopoczucia człowieka.

Agencje konsultingowe badające rynek oświetlenia elektrycznego oraz Human Centric Lighting Society i LightingEurope prognozują dynamiczny rozwój sektora rynku opartego na koncepcji HCL. Według symulacji A.T. Kearney, LightingEurope oraz German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association (ZVEI) w 2020 roku HCL może osiągnąć wartość od 0,87 mld euro do 1,4 mld euro w Europie, przy założeniu realistycznej penetracji rynku. Lub kwotę 12,8 mld euro, przy założeniu 100 proc. penetracji europejskiego rynku oświetleniowego przez HCL. Wielkość rynku HCL w Polsce w roku 2020 szacowana jest na 44 mln euro . Zakłada się, że zainteresowanie koncepcją HCL będzie największe w sektorze budynków biurowych, medycznych, edukacyjnych oraz budynków mieszkalnych. Kompleksowość rozwiązań HCL daje szansę na dalszy rozwój ekonomiczny nie tylko producentom źródeł i opraw oświetleniowych, lecz także firmom oferującym sterowanie oświetleniem i projektantom oświetlenia.

Artykuł poświęcony HCL  ukazał się  w nr 4/2016 kwartalnika Oświetlenie LED.

W kolejnym numerze 1.2017 kwartalnika Oświetlenie LED zostanie zamieszczony artykuł poruszający następujące  zagadnienia dotyczące HCL: wyniki najnowszych badań,  sprzęt oświetleniowy, realizacje.

Zaprenumeruj!