Modernizacja w formule ESCO

14 lutego 2014
Modernizacja w formule ESCO

Sfinansowanie modernizacji bez udziału środków własnych jest możliwe dzięki kontraktom oferowanym w ramach systemu ESCO. Energy Service Company to rodzaj firmy, która kompleksowo i na własne ryzyko podejmuje się zorganizowania modernizacji systemów energetycznych przedsiębiorstwa lub gminy, by możliwie szybko osiągnąć cel, jakim są poprawa efektywności zarządzania energią i konkretne korzyści finansowe.

Formuła ESCO, jak podkreślają przedstawiciele tego typu firm, jest bezpieczna dla budżetu przedsiębiorstwa. Spłata następuje z wygenerowanych oszczędności. W przypadku modernizacji oświetlenia inwestycje te charakteryzują się krótkimi okresami zwrotu. Formuła ESCO zakłada realizację projektów poprawiających efektywność energetyczną poprzez wyspecjalizowane firmy, których wynagrodzenie jest ściśle związane z osiągniętymi oszczędnościami w zużyciu energii.

 

Przykładem realizacji modernizacji oświetlenia ulicznego w ramach systemu jest gmina Trzebielino, która jako pierwsza wymieniła wszystkie lampy na oprawy LED. Formuła ESCO obejmowała w tym wypadku umowy z firmami ENERGA Oświetlenie oraz Philips Lighting Polska.

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED