System wizualizacji oświetlenia awaryjnego ELVIS

20 lipca 2017
System wizualizacji oświetlenia awaryjnego ELVIS

Sterowanie oświetleniem awaryjnym jeszcze nigdy nie było tak przyjazne dla użytkownika jak obecnie dzięki aplikacji kompatybilnej z systemem zarządzania oświetleniem awaryjnym DATA 2 oraz systemem centralnej baterii TM-CB A. ELVIS wizualizuje obiekty budowlane z zainstalowanymi oprawami oświetlenia awaryjnego, dzięki czemu administrowanie budynkiem staje się jeszcze prostsze. Użytkownik ma możliwość umieszczenia opraw na planie budynku, aby w razie awarii oprawy móc łatwo ją zlokalizować i dokonać szczegółowej diagnozy. Aby zwiększyć komfort obsługi systemu, program wyposażony jest w funkcję automatycznych i cyklicznych wysyłek raportów stanu systemu na wskazany adres e-mail.

Podstawową funkcją programu jest wizualizacja systemów oświetlenia awaryjnego zainstalowanych na obiektach użyteczności publicznej. Program umożliwia wykrycie stanów alarmowych w systemie i ich szybką lokalizację. Użytkownik ma możliwość filtrowania listy opraw według zadanych parametrów: brak zasilania, błąd testów, błąd akumulatora, błąd źródła światła. Po wgraniu przez użytkownika planów budynku aplikacja automatycznie tworzy uproszczony schemat 3D, w którym pokazany jest widok wszystkich pięter w obiekcie. Po naciśnięciu na wybrany poziom program przenosi użytkownika do zaznaczonego planu piętra. W sytuacji, gdy jedno z nich podświetlone jest na kolor czerwony, system informuje, że na danym piętrze występuje błąd oprawy/opraw.

Użytkownik ma możliwość dodania własnego dowolnego widoku 2D, widoku 3D, rzutu lub planu. Aplikacja obsługuje funkcję wydzielania sekcji budynku i przypisanie ich do odpowiednich rzutów. Po konfiguracji naciśnięcie w dane pole przenosi użytkownika do wybranego planu budynku. System pozwala na  automatyczne wysyłanie raportów stanu systemu na adres e-mail. Istnieje możliwość konfiguracji wielu odbiorców oraz interwałów czasowych (w jakich odstępach czasu będzie generowany i wysyłany raport).

www.tmtechnologie.pl