Więcej ogłoszonych przetargów na oświetlenie LED

20 lipca 2017
Więcej ogłoszonych przetargów na oświetlenie LED

Od kwietnia do czerwca 2017 roku ogłoszono 876 przetargów, których przedmiot był związany z oświetleniem LED.

Najaktywniejszymi miesiącami, w których ukazywały się publikacje ogłoszeń LED, były kwiecień i czerwiec (odpowiednio: 343 i 279 ogłoszeń przetargowych). W maju pojawiły się 254 informacje. 

Zdecydowanie najwięcej ogłoszeń o wszczęciu postępowania przetargowego związanego z tematem oświetlenia LED ogłaszano, podobnie jak w poprzednim kwartale, w województwie śląskim – 147 informacji. Kolejne miejsca zajęły województwa mazowieckie (143) oraz wielkopolskie (87). Najmniejszą ich liczbę zmonitorowano w województwie podlaskim (23).

Województwa śląskie, mazowieckie oraz dolnośląskie wskazywane były jako te, w których realizacja przetargów była najliczniejsza (śląskie – 151, mazowieckie – 118, dolnośląskie – 90).

Spośród wszystkich form przetargów w II kwartale 2017 roku najpopularniejszą z nich był przetarg nieograniczony – 498 ogłoszeń. 

Usługi i wykonanie to najczęściej pojawiający się typ przetargów w omawianym kontekście. 635 ogłoszeń o zamówieniach publicznych zakwalifikowanych zostało właśnie do tej kategorii.

Pełny raport w numerze 3/2017 Oświetlenie LED.

Zaprenumeruj