Współpraca Signify z Akademią Nauk Stosowanych

29 maja 2024
Współpraca Signify z Akademią Nauk Stosowanych

Dnia 24 maja 2024 r. w siedzibie Signify Piła odbyło się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Signify Poland sp. z o.o. oraz Akademią Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile.

Wspólnymi celami, które przyświecają współpracy Signify z ANS są: podniesienie poziomu wiedzy technicznej pracowników firmy Signify oraz studentów i kadry Uczelni, zapewnienie najwyższej jakości edukacji, efektywny transfer wiedzy pomiędzy środowiskiem akademickim a sektorem przemysłu 4.0, wspieranie rozwoju północnej Wielkopolski, dążenie do zrównoważonego rozwoju oraz stymulowanie innowacyjności w regionie.

W tych dążeniach, Signify Poland oraz ANS deklarują gotowość do wzajemnego wsparcia poprzez patronat Signify nad wszystkimi kierunkami technicznymi oraz rozwijanie współpracy w zakresie działalności dydaktycznej i badawczo-rozwojowej. Umowę podpisali Nikodem Maciejewski, Wiceprezes Zarządu Signify Poland, Ewa Czaińska, HR Business Partner Signify Poland oraz Rektor dr hab. Donat Mierzejewski, prof. ANS.

Nie zwalniamy tempa i przenosimy naszą współpracę na jeszcze wyższy poziom. Wierzymy, że wspólne działania pozwolą rozwijać nie tylko nas – pracowników Signify, kadrę badawczo-naukową ANS, ale co najważniejsze, również młodych studentów, którzy swoje pierwsze kroki zawodowe będą mogli rozpocząć w zielonych barwach Signify podsumowuje Ewa Czaińska, HR Business Partner w Signify Poland.

W poniedziałek, 27 maja, odbyło się Pierwsze robocze spotkanie przedstawicieli Signify oraz Kierowników Katedr ANS, na którym wypracowano plan operacyjny i harmonogram aktywności na lata 2024–2025 odbyło się 27 maja br.

Źródło: Signify