Wyznaczanie wartości parametrów związanych z migotaniem i tętnieniem źródeł światła

9 sierpnia 2022
Wyznaczanie wartości parametrów związanych z migotaniem i tętnieniem źródeł światła

Wejście w życie zapisów rozporządzeń Komisji Europejskiej określających nowe wymagania dla lamp, modułów i opraw LED nastąpiło ponad 10 miesięcy temu (1 września 2021 r.). Niestety, wśród producentów oraz importerów część zapisów budzi nadal kontrowersje.

Wynikają one z braku dostępnej fachowej wiedzy, a także są skutkiem potocznego określania precyzyjnie przecież zdefiniowanych w rozporządzeniach parametrów. Na usprawiedliwienie pojawiających się błędnych interpretacji można stwierdzić niewątpliwie, że mimo prawie dwuletniego okresu umożliwiającego przygotowanie się do nowych wymagań (treść rozporządzeń była udostępniona w grudniu 2019 r.) liczba parametrów, a przede wszystkim trudność ich zrozumienia i wyznaczania były niełatwe nawet dla części personelu laboratoriów pomiarowo-badawczych.

Wyznaczanie parametrów takich jak jednolitość barwy w stopniach elipsy MacAdama albo współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1 – DF) nadal budzi problemy. Pierwszy z nich dotyczy porównania barw poszczególnych źródeł (również lamp, modułów, opraw LED) i wymaga pomiarów parametrów kilku egzemplarzy wyrobów tego samego modelu (w rozporządzeniu wymagane jest 10 egzemplarzy), a nie, jak błędnie podają twórcy LED-ów z Dalekiego Wschodu – pomiar parametrów jednego egzemplarza i porównanie do wartości oczekiwanych. Drugi parametr to przesunięcie fazowe pomiędzy pierwszą składową napięcia i pierwszą składową prądu – większość firm posiada przyrządy pomiarowe wyznaczające całkowity współczynnik – PF (ang. Power Factor) uwzględniający harmoniczne i, niestety, nierealizujące wyznaczenia wartości DF. Wśród koniecznych do wyznaczenia parametrów oświetlenia są również te mające duży wpływ na zdrowie oraz określające komfort pracy użytkownika. Związane są one ze zjawiskami migotania i tętnienia źródeł światła.

Zespół Laboratorium Centrum Badań i Rozwoju Oświetlenia i Energetyki Prosumenckiej zajmuje się wyznaczaniem opisanych wyżej parametrów. W artykule opublikowanym w numerze 2/2022 Oświetlenie LED zamieszczono przykładowe wyniki pomiarów współczynników PstLM i SVM źródeł LED (pomiary przy pełnym obciążeniu).

Zaprenumeruj Oświetlenie LED