Oddziaływanie elektromagnetyczne przekształtników LED na sieć zasilającą – zmiany w normie EN IEC 61000-3-2

4 lutego 2022
Oddziaływanie elektromagnetyczne przekształtników LED na sieć zasilającą – zmiany w normie EN IEC 61000-3-2

W części nowoczesnych opraw oświetleniowych zasilanie diod LED z sieci 230 V / 50 Hz odbywa się za pomocą odpowiednio skonstruowanych zasilaczy impulsowych wykorzystujących specjalizowane układy scalone. Układy te są wyposażone w odpowiednio dobrane filtry harmonicznych. Niestety, część wyrobów zawiera przekształtniki, których konstrukcja powoduje odkształcenia prądu zasilającego oprawy LED. W dniu 1 marca 2022 roku wejdzie w życie nowelizacja normy dotyczącej ograniczenia harmonicznych prądu wprowadzanych do publicznych sieci rozdzielczych.

Większość urządzeń elektrycznych zawierających układy przekształtnikowe generuje do sieci zasilającej prądy odkształcone, o niesinusoidalnym kształcie. Prąd ten jest zniekształcony wskutek zawartości składowych wyższych harmonicznych, a zjawisko harmonicznych prądu staje się coraz poważniejszym problemem.

Harmoniczne są też generowane przez inne nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej. Ich źródłem są przykładowo wszystkie przetwornice częstotliwości. Wyższe harmoniczne generowane do sieci przez różne urządzenia są powodem m.in.: wzrostu zużycia energii elektrycznej, wzrostu strat energii oraz szybszego zużywania się komponentów instalacji. Harmoniczne powodują ograniczenie poziomu niezawodności, zwiększają czasy przestojów, wpływają na jakość pracy urządzeń, podwyższają koszty eksploatacji i prowadzą do zmniejszenia wydajności.

W normie ustalono dopuszczalne poziomy harmonicznych prądu zasilającego, które mogą być wytwarzane przez odbiorniki badane w określonych warunkach. Wymagania obejmują sprzęt elektryczny i elektroniczny o fazowym prądzie zasilającym nieprzekraczającym 16 A, przeznaczony do przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia.

Artykuł omawiający zmiany w normie  EN IEC 61000-3-2 ukazał się w numerze 4/2021 Oświetlenie LED.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED