Wzrost sprzedaży w skali roku

12 lutego 2018
Wzrost sprzedaży w skali roku

Philips Lighting odnotowuje wzrost sprzedaży w skali roku o 0,5%, rentowność operacyjną na poziomie 10% oraz 403 miliony euro wolnych przepływów pieniężnych w porównaniu do ubiegłego roku

Zgodnie z naszymi założeniami, w 2017 r. spółka Philips Lighting znów odnotowała wzrost sprzedaży, głównie dzięki rozwojowi w obszarze technologii LED oraz zintegrowanych systemów oświetlenia i usług, co świadczy o udanej realizacji naszej strategii – powiedział dyrektor generalny Eric Rondolat. – Zwiększyliśmy również naszą rentowność operacyjną dzięki znaczącym ulepszeniom w zakresie oświetlenia LED, oferty dla domu i dla profesjonalistów. Odnotowaliśmy także solidny wolny przepływ gotówki. Dzięki temu będziemy mogli poczynić dalsze inwestycje w zakresie rozwoju, zapewnić zwrot dla akcjonariuszy i zoptymalizować bilans. Nasz zespół pozostaje skoncentrowany na osiągnięciu celów średniookresowych.

Najważniejsze dane finansowe za cały 2017 r.

 • Sprzedaż na poziomie 6 965 mln EUR, wzrost sprzedaży o 0,5% w stosunku do poprzedniego okresu (2016: -2,4%)
 • Wzrost całkowitej sprzedaży produktów LED o 19%, co stanowi 65% całkowitej sprzedaży (2016: 55%)
 • Skorygowany zysk EBITA w wysokości 699 mln EUR (2016: 645 mln EUR)
 • Skorygowana marża EBITA 10,0% – poprawa o 90 punktów bazowych (2016: 9,1%)
 • Dochód netto w wysokości 281 mln euro (2016: 185 mln EUR) Wolne przepływy pieniężne w wysokości 403 mln EUR (2016: 418 mln EUR)

Kluczowe wydarzenia czwartego kwartału 2017 roku

 • Sprzedaż na poziomie 1 892 mln EUR, wzrost sprzedaży o 3,0% w stosunku do poprzedniego okresu (2016: -3,2%)
 • Wzrost całkowitej sprzedaży produktów LED o 19%, co stanowi obecnie 68% całkowitej sprzedaży (Q4 2016: 59%)
 • Skorygowany zysk EBITA w wysokości 207 mln EUR (Q4 2016: 188 mln EUR)
 • Skorygowana marża EBITA 10,9% – poprawa o 120 punktów bazowych (Q4 2016: 9,7%)
 • Dochód netto w wysokości 38 mln euro (Q4 2016: 63 mln EUR)
 • Wolne przepływy pieniężne w wysokości 434 mln EUR (Q4 2016: 272 mln EUR)

Stopa zwrotu dla akcjonariuszy

 • W 2017 r. 429 mln EUR zostało przeznaczonych na odkup akcji i wypłatę dywidendy za rok 2016
 • Propozycja wypłaty dywidendy pieniężnej w 2018 r. w wysokości 1,25 EUR na akcję, co stanowi wzrost o 14% i daje współczynnik wypłat na poziomie 45% w stosunku do okresu poprzedniego.
 • Planowany odkup akcji za kwotę do 150 mln EUR w 2018 r. poprzez uczestnictwo w zbyciu akcji przez głównego akcjonariusza

Perspektywy

W 2018 r. planujemy poprawić wysokość skorygowanej marży EBITA do 10,0-10,5%, co jest to zgodnie z celami średniookresowymi. Będziemy nadal koncentrować się na inicjatywach pozwalających nam na redukcję kosztów co przyczyni się do wygenerowania oszczędności, licząc od drugiej połowy 2018 roku. Naszym celem jest  zapewnienie dodatniego wzrostu porównywalnej sprzedaży przez cały rok, z łagodnym początkiem w pierwszym kwartale. Oczekujemy, że w 2018 r. spółka wygeneruje solidne wolne przepływy pieniężne, które jednak prawdopodobnie będą nieco niższe niż w 2017 r. ze względu na wyższe zobowiązania płatnicze związane z restrukturyzacją.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED