ENEC – znak wysokiej jakości produktów elektrycznych

30 listopada 2017
ENEC – znak wysokiej jakości produktów elektrycznych

Znak ENEC jest zastrzeżonym znakiem europejskiej certyfikacji wyrobów elektrycznych, objętych dyrektywą niskiego napięcia. Certyfikacja na ten znak została wdrożona ponad 25 lat temu jako przejście od obowiązkowych znaków bezpieczeństwa do jednolitego znaku certyfikacji zwiększającego zaufanie i dającego wartość dodaną poprzez niezależną, bazującą na tych samych zasadach ocenę zgodności. Wprowadzono go w celu poprawienia bezpieczeństwa na rynku europejskim i ochrony konsumentów, wobec nieodpowiedniego nadzoru rynku. Do dzisiaj jest on właściwie jedynym przykładem udanego europejskiego znaku strony trzeciej, potwierdzającego zgodność z normami zharmonizowanymi (EN) z odpowiednimi dyrektywami unijnymi.

Więcej o procesie certyfikacji w numerze 4/2017 Oświetlenie LED.

Zaprenumeruj