50 lat Elektromontaż Rzeszów SA

30 sierpnia 2018
50 lat Elektromontaż Rzeszów SA

W 2018 roku Elektromontaż Rzeszów SA obchodzi jubileusz 50-lecia działalności. Miniony okres był dla Spółki półwieczem konsekwentnego rozwoju, innowacyjności i wyznaczania najwyższych standardów w świadczeniu profesjonalnych usług oraz produkcji wyrobów.

Elektromontaż Rzeszów SA, działając od 50 lat na rynku, stała się jedną z największych
i najbardziej cenionych marek w branży elektroenergetycznej w Polsce. Od momentu powstania nieustannie rozwija się, stawiając na nowoczesność oraz dążąc do oferowania usług i wyrobów najwyższej jakości.

Historia firmy rozpoczęła się w roku 1968, kiedy powstało Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Instalacji Budownictwa. Po trzech latach działalności utworzoną organizację przekształcono w Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych (RPRE). Nowo powstałe Przedsiębiorstwo objęło swoim obszarem działania cały południowo-wschodni region Polski, koncentrując się na wykonywaniu instalacji elektrycznych dla budownictwa i produkcji urządzeń elektrycznych.

W okresie lat 70. i 80. Przedsiębiorstwo wykonywało prace elektroinstalacyjne i było dostawcą urządzeń elektrycznych na rynki zagraniczne na budowach w: Austrii, Bułgarii, Czechosłowacji, Libii, Iraku, Niemczech, ZSRR.

Od roku 1982 RPRE uzyskało status Elektromontażu, a od sierpnia 1991 roku dotychczasowe przedsiębiorstwo państwowe zostało przekształcone w spółkę akcyjną Elektromontaż Rzeszów SA o kapitale prywatnym, funkcjonującym na zasadach akcjonariatu pracowniczego.

Obecnie Elektromontaż Rzeszów SA realizuje projekty dla wszelkiego typu obiektów w przemyśle: energetycznym, telekomunikacyjnym, lotniczym, motoryzacyjnym, rafineryjnym i petrochemicznym, ochrony środowiska, farmaceutycznym oraz papierniczym. Prowadzi  wykonawstwo instalacji elektroenergetycznych, teletechnicznych i automatyki BMS w obiektach biurowych, użyteczności publicznej i administracji, hotelowych i mieszkalnych.

Więcej w numerze 4/2018 Oświetlenie LED.