Beghelli NuBe Cloud, właściwe miejsce dla twoich danych

28 listopada 2022
Beghelli NuBe Cloud, właściwe miejsce dla twoich danych

Włoska firma Beghelli stawia na nowoczesne technologie zarządzania systemami oświetleniowymi. Jesienią tego roku wprowadziła na rynek nową aplikację – NuBe Cloud, która pozwala na sterowanie, raportowanie oraz prowadzenie szczegółowych analizy danych.

Wszystko odbywa się zdalnie, przy wykorzystaniu łączności internetowej. Wszelkie ograniczenia związane z wielkością monitorowanego obiektu, liczbą zastosowanych jednostek centralnych czy też opraw zostały ostatecznie usunięte. To potężne narzędzie zarówno dla instalatorów, jak i użytkowników końcowych, w którym można zarządzać nieograniczoną liczbą opraw pracujących w różnych systemach, takich jak: CBL, LG, LGFM oraz SD.

Monitorowanie stanu systemu poprzez graficzny interfejs użytkownika

Pulpit nawigacyjny NuBe Beghelli Cloud pozwala na monitorowanie stanu systemu w czasie rzeczywistym. Informacje o zachodzących zmianach otrzymujemy na bieżąco dzięki zastosowaniu szybkich widżetów, które wyświetlają lokalizację obiektu, wyniki testów oraz pokazują aktualny status wszystkich urządzeń.

Zastosowany interfejs graficzny sprawia, że zarządzanie i monitoring systemu są wysoce intuicyjne, a raportowane dane przedstawione w sposób czytelny. Wszelkie anomalie w pracy urządzeń są podświetlane, co umożliwia szybką identyfikację problemu. Z kolei dołączona baza danych wszystkich zastosowanych w projekcie urządzeń, ich części zamiennych i kodów znacznie skraca czas usunięcia usterki.

Lokalizacja

Precyzyjne pozycjonowanie obiektów z wykorzystaniem geolokalizacji i dynamicznych map.

Raporty

Ewidencja raportów dotyczących anomalii oraz testów każdego z zainstalowanych urządzeń.

Status systemu

Aktualny stan instalacji, przedstawiony na dynamicznym wykresie sygnalizującym na bieżąco wszelkie anomalie.

Analiza wyników testów

Wykres blokowy zestawiający wyniki testów zgodnie
z wybranymi ustawieniami (np. miesiące/lata).

Lista aktywnych alarmów

Lista zawierająca pełne dane niesprawnych urządzeń z podaniem ich lokalizacji oraz rodzaju usterek.

Pasek nawigacji.

Umożliwia płynne przejście z głównego pulpitu do szczegółowej listy urządzeń, rzutów obiektu, zdjęć, raportów, scenariuszy itp.

Globalny monitoring

W celu zarządzania kilkoma rozproszonymi w różnych lokalizacjach systemami, dla wygody użytkownika udostępniona jest dynamiczna mapa z naniesionymi położeniami poszczególnych obiektów. Na mapie podświetlane są obiekty,
w których występują jakiekolwiek błędy, tworząc jedno globalne centrum powiadomień, tak aby można było zobaczyć wszelkie anomalie wykryte we wszystkich zarządzanych obiektach w czasie rzeczywistym.

Wszystko w jednym miejscu

W chmurze Beghelli NuBe Cloud można łączyć z sobą w jeden, nieograniczony w żaden sposób system niezależne do tej pory rozwiązania z dziedziny zdalnego monitoringu i zarządzania oprawami, czyli:

  • Cablecom – najnowszy w ofercie Beghelli system monitoringu oświetlenia awaryjnego,
  • LGF – system radiowego monitoringu,
  • Logica LG – pierwsze na rynku cyfrowe rozwiązanie monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego,
  • Sicuro LG24 i Sicuro LG230 –systemy centralnych baterii,
  • SD FM –system oświetlenia podstawowego zarządzany radiowo.

Platforma umożliwia zdalne zarządzanie wszystkimi systemami Beghelli oraz oprawami oświetleniowymi w jednym miejscu, oferując dostęp do wszystkich zgromadzonych danych, które są pobierane zdalnie. W celu łatwiejszej kontroli aplikacja oferuje wiele funkcji, takich jak: sterowanie strumieniem świetlnym, zarządzanie funkcją Autodimm, dokonywanie pomiaru mocy chwilowej oraz energii, a także mierzenie czasu pracy każdej z opraw. Dodatkowo przy użyciu aplikacji można wykonywać testy funkcjonalne lub autonomiczne. Po każdym teście generowany jest raport, a powstałą dokumentację można pobrać w formie pliku PDF lub przeglądać bezpośrednio na aplikacji. Wygenerowane raporty są przechowywane i można uzupełniać je poprzez umiejscowienie logotypu, dodanie informacji konserwacyjnych oraz innych dodatkowych, które pozwolą na uzyskanie pełnego rejestru przeglądów okresowych (LogBook), wymaganego przez normę UNI 11222. Każdy powstały nowy raport jest analizowany przez system, a w przypadku wykrycia błędów przesyłany jest drogą mailową do instalatora lub administratora systemu. Co więcej, aplikacja w odpowiedzi na wszelkie wykryte anomalie od razu proponuje rozwiązania.

Innym atutem aplikacji jest możliwość wygrywania zdjęć pomieszczeń lub rzutów architektonicznych, do których można dodać oprawy i tym samym odzwierciedlić realny wygląd pomieszczenia. Wizualizacje tworzy się w bardzo prosty sposób – metodą drag and drop. Platforma jest na tyle zaawansowana, że użytkownik może operować kilkoma rzutami różnych pięter oraz wieloma zdjęciami pomieszczeń jednocześnie, co pozwala na stworzenie pełnego widoku monitorowanego obiektu. Dzięki funkcjom powiększania, pomniejszania oraz filtrowania precyzyjnie można zarządzać całą wizualizacją. Jeśli na rzucie w miejscu oprawy pojawi się czerwony punkt, jest to informacja o pojawieniu się błędu. Po kliknięciu w czerwony znacznik wyświetlone zostaną odnośne dane techniczne oraz błędy, co pozwala na szybką identyfikację i rozwiązanie problemu. Z kolei całkowicie nową funkcją jest konserwacja predykcyjna. Wykorzystując zaawansowany algorytm, system może sam przewidywać czynności konserwacyjne i serwisowe, jakie powinien podjąć użytkownik, tak aby zapobiec awariom mogącym wystąpić w przyszłości.

 

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Beghelli gwarantuje swoim klientom najwyższe światowe standardy zapewniające bezpieczeństwo ich danych dzięki umiejscowieniu aplikacji na bezpiecznych serwerach jednej z wiodących w tej branży firm. Oprawy oświetleniowe
i systemy zamontowane na obiektach łączą się z platformą NuBe Cloud za pomocą kompleksowego szyfrowania. Podobnie samo korzystanie z platformy przez użytkownika jest chronione, ponieważ podczas każdego logowania do aplikacji – niezależnie od urządzenia mobilnego lub stacjonarnego – zostaje on zweryfikowany na podstawie danych uwierzytelniających. Następnie, poruszając się po platformie, użytkownik korzysta z najbardziej aktualnych protokołów bezpieczeństwa, poufności oraz integralności danych.

Ideą inteligentnego systemu oświetleniowego firmy Beghelli jest kompletne zarządzanie oświetleniem podstawowym i awaryjnym w sposób zdalny. W tym celu właśnie powstał portal Beghelli NuBe Cloud, w którym wszystkie dane opraw zainstalowanych na obiektach można przechowywać, sprawdzać i nimi zarządzać z dowolnej lokalizacji,
w dowolnym momencie.