Biała dioda LED o ultrawysokim współczynniku oddawania barw

21 lutego 2018
Biała dioda LED o ultrawysokim współczynniku oddawania barw

Firma Nichia przedstawiła nową diodę o nazwie Optisolis™ – o bardzo wysokim współczynniku CRI oraz widmie światła najbardziej zbliżonym do światła znormalizowanego. Parametry te udało się osiągnąć dzięki opracowaniu własnej technologii fosforowej Nichia.

Optisolis™ jest przeznaczony do ogólnych celów oświetleniowych. Producenci produktów oświetleniowych mogą wykorzystać Optisolis™ i zaufać widmu światła, które gwarantuje dokładne odzwierciedlenie kolorów oświetlanych przedmiotów.

Warto dodać, że emisja promieniowania UV w zasadzie nie istnieje w tym widmie światła, dzięki czemu degradacja materiałów oświetlanych może zostać znacznie zredukowana w porównaniu z innymi źródłami światła emitującymi UV.

Docelowe zastosowania obejmują oświetlenie muzeów i galerii sztuki, gdzie preferowany jest najwyższy współczynnik oddawania barw (CRI), a promieniowanie UV może być szkodliwe. Dodatkowe zastosowania mogą obejmować pomiar barw (np. w malarstwie, poligrafii), oświetlenie komercyjne (np. sprzedaż detaliczna itp.) lub montaż w dowolnym miejscu, gdzie pożądany jest bardzo wysoki współczynnik oddawania barw.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED