Dedykowany system do matrycowego pomiaru rozkładu luminancji do kontroli jakości oświetlenia drogowego

7 stycznia 2020
Dedykowany system do matrycowego pomiaru rozkładu luminancji do kontroli jakości oświetlenia drogowego

GL Optic wprowadza na rynek pierwszy w pełni przystosowany system do pomiarów na drogach zgodnie z normą oświetlenia dróg EN 12301.

Podczas targów Light + Building 2020 we Frankfurcie po raz pierwszy zostanie zaprezentowany matrycowy miernik luminacji GL Opticam 3.0 w pełni przystosowany do rzetelnej oceny oświetlenia drogowego zgodnie z  PN-EN 13201.                        

Oświetlenie uliczne to niezwykle ważny element naszego otoczenia. Jego jakość przekłada się na komfort mieszkańców i uczestników ruchu drogowego, a przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo kierowców, pasażerów i pieszych. Niestety, mimo obowiązujących norm liczba nieprawidłowo oświetlonych dróg jest coraz większa. Główne przyczyny to trudność związana z prawidłowym wykonaniem pomiarów i wysoka cena tego typu systemów. Do czasu pojawienia się GL Opticam 3.0 pomiar rozkładu luminancji był procesem żmudnym, czasochłonnym, kosztownym i wymagającym udziału wielu osób, posiadających specjalistyczną wiedzę.

Nowy system do matrycowego pomiaru luminancji w kilka sekund dostarcza pełne dane pomiarowe niezbędne do obliczenia rozkładu luminancji wybranego fragmentu drogi zgodnie z normą z PN-EN. W przeciwieństwie do obecnie stosowanych mierników laboratoryjnych, GL Opticam 3.0 jest pierwszym na świecie rozwiązaniem w pełni przystosowanym do pomiarów w terenie. Posiada stabilizację termiczną matrycy światłoczułej, która niweluje błędy pomiarowe wynikające ze zmiennych warunków temperatury. Jest hermetyczny i gotowy do pracy w różnych warunkach atmosferycznych – także w trakcie deszczu, bez obawy uszkodzenia kamery. Ponadto posiada zewnętrzne źródło zasilania, które uwalnia operatora od konieczności zaopatrywania się w agregatory prądu i przenośne zasilacze. Zestaw akcesoriów ułatwia wyznaczanie pola pomiarowego. W skład systemu wchodzą komputer i oprogramowanie, które umożliwia analizę wyników natychmiast po dokonanym pomiarze – także na miejscu badań. Raz wykonane pomiary i zapisane z nich dane mogą być analizowane w dowolnym momencie, nawet po kilku miesiącach lub latach od fizycznych pomiarów – również wtedy, gdy wymagania normalizacyjne ulegną zmianie. Przygotowane oprogramowanie do analizy jest intuicyjne i natychmiast prezentuje wyniki, w tym zgodność lub niezgodność instalacji z założeniami i pod względem wymagań co do klasy oświetleniowej drogi wg PN-EN 12301. Co więcej, oprogramowanie pozwala na wygenerowanie raportu za pomocą jednego przycisku – funkcji, która do tej pory nie była dostępna w żadnym systemie na rynku. Laptop i zestaw walizek transportowych pozwalają na stworzenie w pełni funkcjonalnego stanowiska pomiarowego w terenie.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED