Dobre praktyki w przetargach na oświetlenie uliczne i drogowe

29 maja 2023
Dobre praktyki w przetargach na oświetlenie uliczne i drogowe

O prawidłowości, bezproblemowości i szybkości procedury przetargowej decyduje jakość dokumentacji przetargowej. Dokumenty przetargowe decydują również o kręgu wykonawców mogących ubiegać się o zamówienie oraz określają procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty.

Podczas XXXI Krajowej Konferencji Oświetleniowej  Technika Świetlna 2023 i 3. Forum Technologii Oświetleniowych Grzegorz Ślusarczyk, manadżer ds Sektora Publicznego na region Europy Środkowo-Wschodniej w Signify omówi elementy prawidłowo przygotowanej dokumentacji przetargowej, tak aby zamawiający mogli sprawnie przeprowadzić procedurę zamówieniową z zachowaniem pełnej konkurencyjności i otwartości na wielu oferentów i wiele rozwiązań technicznych.

 

strona www wydarzenia: www.kko.ciepoland.pl