Efektywność energetyczna układów zasilania źródeł i modułów LED

19 listopada 2014
Efektywność energetyczna układów zasilania źródeł i modułów LED

Energooszczędność jest jednym z nadrzędnych haseł, których realizacja jest przyczyną opracowywania i wdrażania dyrektyw i rozporządzeń Unii Europejskiej. Jednym z takich przepisów jest dyrektywa 2005/32/WE ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu, czyli w skrócie projektów konkretnych wyrobów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko w całym cyklu ich życia, dla produktów wykorzystujących energię, tzw. PWE.

Przepis ten dotyczy produktów wykorzystujących energię, które mają duży udział w zużywaniu zasobów naturalnych i energii we Wspólnocie. Istotą analizowanego przepisu jest poprawa wydajności energetycznej, gdzie jedną z dostępnych opcji jest lepsze wykorzystanie energii elektrycznej przez końcowych użytkowników. Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest jedną z najszybciej rosnących kategorii zużycia końcowego energii i przewiduje się, że wzrośnie ono w ciągu następnych lat.

 

Artykuł opublikowany w nr. 4.2014 kwartalnika Oświetlenie porusza zagadnienia:

Zapisy dyrektywy 2005/32

Wskazania Energy Star

Wskazania rozporządzenia 278/2009

Wymagania funkcjonalne dla układów zasilania odbiorników LED

 

Zaprenumeruj kwartalnik Oświetlenie LED