Energa modernizuje oświetlenie w gminie Markusy

6 listopada 2022
Energa modernizuje oświetlenie w gminie Markusy

Energa Oświetlenie, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, zmodernizuje oświetlenie w budynkach gminy Markusy (w województwie warmińsko-mazurskim). Podpisane umowy zakładają wymianę 837 opraw świetlówkowych i zastąpienie ich nowoczesnymi, energooszczędnymi oprawami LED. Dzięki temu zużycie energii spadnie o blisko 61 proc. W 2021 r. Energa Oświetlenie wykonała już modernizację gminnego oświetlenia ulicznego, co pozwoliło na redukcję zużycia o ponad 56 proc.

Modernizacja oświetlenia w placówkach oświatowych, świetlicach wiejskich, remizach ochotniczych straży pożarnych, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i bibliotece to kolejny przykład owocnej współpracy naszej gminy z Energą Oświetleniem. Wymiana opraw pozytywnie wpłynie na środowisko i poprawi warunki pobierania nauki w szkołach i świetlicach. Liczymy także na to, że dzięki modernizacji zmniejszymy zużycie energii i – co się z tym wiąże – zredukujemy koszty przeznaczane na ten cel. Cieszy nas także, że przy okazji wymiany oświetlenia wyposażymy placówki w lampy dezynfekcyjne. To nowoczesna i skuteczna forma zwiększenia bezpieczeństwa przed infekcjami wirusowymi oraz poprawy jakości powietrza, którym oddychają nasze dzieci w szkołach – mówi Dorota Wasik, wójt gminy Markusy.

Wszystkie oprawy posiadają niezbędne atesty i certyfikaty. Nowe oświetlenie gwarantuje także spełnienie wymogów normy oświetleniowej dla obiektów edukacyjnych. Znacznie poprawi się też jakość oświetlenia: ujednolicona zostanie barwa światła, skorygowana równomierność pokrycia światłem, wyeliminowane zostanie migotanie oraz maksymalnie zredukowane zostanie uciążliwe zjawisko olśnienia. W planach jest też wymiana oświetlenia na boisku orlik, co znacząco poprawi komfort jego użytkowania, zmniejszy zużycie energii i zachęci młodych do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Dzięki wymianie opraw w szkołach podstawowych w Zwierznie, Żurawcu, na orliku oraz w remizach OSP, świetlicach i bibliotece zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia zmniejszy się o 60,7 proc., co oznacza spadek emisji CO2 do atmosfery o ponad 300 kg w ciągu roku.

Prace związane z wymianą oświetlenia wystartują w październiku br. Dotychczas przygotowano projekty nowego oświetlenia, na podstawie których wykonana będzie modernizacja. Planowane jest zastosowanie opraw emitujących światło o barwie najbardziej zbliżonej do naturalnego światła dziennego. Jest to barwa światła optymalna dla warunków akomodacyjnych oczu, minimalizuje zmęczenie oraz pozwala na właściwe postrzeganie barw. Dzięki wymianie zlikwidowane zostaną dysfunkcje oświetlenia działającego obecnie, tj. migotanie, opóźnienie uruchomienia, nierównomierność pokrycia światłem.

Źródło: Energa

Fot. Energa