Wymiana lamp sodowych na ledowe

3 lutego 2021
Wymiana lamp sodowych na ledowe

Energa Oświetlenie, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, zrealizuje kolejny projekt modernizacji oświetlenia. Umowa podpisana z gminą Przywidz zakłada m.in. wymianę sodowych lamp ulicznych na nowe energooszczędne oprawy LED.

Energa Oświetlenie podejmuje szereg działań mających na celu wzmacnianie dobrych relacji z samorządami. Przykładem takich relacji jest współpraca z gminą Przywidz, z którą podpisaliśmy kontrakt na świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia przez kolejne cztery lata. Nieustannie też dokładamy starań, aby unowocześniać infrastrukturę oświetleniową. Kwestię wymiany opraw oświetleniowych na ledowe nasza spółka traktuje priorytetowo. To nie tylko droga do uzyskania wymiernych oszczędności zużycia energii, ale także duży wkład w ochronę środowiska – mówi Marcin Stojek, wiceprezes Zarządu Energi Oświetlenie.

Umowa zawarta z gminą Przywidz zakłada wymianę 417 szt. dotychczasowych opraw sodowych i zastąpienie ich nowoczesnymi, energooszczędnymi oprawami LED. Standard oświetlenia zostanie podniesiony nie tylko poprzez zmianę jakości światła, ale także przez budowę kolejnych 35 punktów oświetleniowych w lokalizacjach wskazanych przez gminę. Energa Oświetlenie będzie także odpowiedzialna za konserwację opraw oświetleniowych na terenie gminy. Podpisany kontrakt zakłada również montaż 50 szt. dekoracji świątecznych w każdym roku obowiązywania umowy.

Dzięki wymianie opraw zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia w gminie Przywidz zostanie zredukowane o prawie 56 proc. Oznacza to, że każdego roku gmina będzie emitowała do atmosfery o ponad 110 ton dwutlenku węgla mniej[1]. Modernizacja przyczyni się jednocześnie do poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg, a także podkreśli walory estetyczne przestrzeni gminnej.

Cieszę się, że dzięki modernizacji będziemy mieli na terenie gminy energooszczędne oświetlenie. Mam nadzieję, że nowa jakość światła poprawi bezpieczeństwo i komfort nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale także odwiedzających ją turystów i gości – dodaje Marek Zimakowski, wójt gminy Przywidz.

[1] Obliczenia przeprowadzone według wskaźników raportowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Fot. ENERGA

Zaprenumeruj Oświetlenie LED