Głos Lighting Europe w sprawie UVC

25 czerwca 2020
Głos Lighting Europe w sprawie UVC

Lighting Europe popiera wytyczne dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktów UVC, opublikowane przez Global Lighting Association (GLA) 1 i wzywa wszystkie państwa członkowskie UE, by stosowały się do tych wytycznych.

Bakteriobójcze promieniowanie UVC jest skutecznym narzędziem walki z COVID-19, jednak na rynku pojawia się coraz więcej produktów UVC o niepotwierdzonej jakości, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Oświadczenie GLA zawiera wskazówki dla producentów i potencjalnych użytkowników, które produkty UVC będą bezpieczne i jak je stosować.

Lighting Europe to głos branży oświetleniowej z siedzibą w Brukseli i reprezentujący 33 firmy i stowarzyszenia krajowe z rocznym obrotem powyżej 20 mld euro. Promuje oświetlenie, które poprawia komfort człowieka, oraz wspiera środowisko. Popiera uczciwą konkurencję dla europejskiego przemysłu oświetleniowego.

Więcej informacji na www.lightingeurope.org