Govena rezygnuje z dofinansowania

3 lipca 2019
Govena rezygnuje z dofinansowania

Zarząd Govena Lighting SA poinformował, że 1 lipca 2019 r. spółka podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu „Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Govena Lighting SA w dziedzinie elektroniki oświetleniowej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Powodem odstąpienia od umowy jest zmiana zapotrzebowania spółki na inną aparaturę badawczą dostosowaną do potrzeb emitenta. Spółka zamierza uaktualnić wniosek i w kolejnym naborze złożyć zmodyfikowane dokumenty ponownie w Urzędzie Marszałkowskim, o czym spółka poinformuje w formie raportu bieżącego. Ze względu na znaczne koszty kapitałowe spółka nie zamierza realizować inwestycji z własnych środków finansowych. Spółka nie otrzymała żadnych środków z tytułu dofinansowania, w związku z czym nie ponosi kar umownych odnośnie do odstąpienia od umowy.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED