Iluminacja pałacu Izraela Poznańskiego – od projektu do efektu

7 stycznia 2022
Iluminacja pałacu Izraela Poznańskiego – od projektu do efektu

Pałac Izraela Poznańskiego jest „największą i najefektowniejszą łódzką rezydencją o bogatej historii i wysokiej jakości architekturze”. Nie bez powodu nazywany jest „Łódzkim Luwrem”. Powstawał w latach 1888–1903 jako największa rezydencja fabrykancka w Polsce. W 2015 roku rozporządzeniem Prezydenta RP pałac zyskał status pomnika historii [3]. Obecnie jest siedzibą Muzeum Miasta Łodzi. W latach 2017–2019 roku zabytek ten został zrewitalizowany. W tym czasie opracowany został również projekt iluminacji zewnętrznej, zrealizowany we wrześniu 2020 roku. Oświetlenie pałacu Izraela Poznańskiego okazało się niemałym wyzwaniem.

Proces tworzenia projektu rozpoczęła gruntowna analiza: historyczna, przestrzenna, architektoniczna, funkcjonalna, możliwości montowania sprzętu, a także wykonane zostały pomiary fotometryczne wpływu oświetlenia ulicznego na budynek i jego otoczenie oraz pomiary współczynnika odbicia materiałów elewacji. Uzyskano również wytyczne konserwatorskie z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, a także zebrano wskazówki z zespołu roboczego złożonego również z biur takich jak: VIK-BUD, Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, nadzór inspektorski projektu, biuro architektoniczne Arta i innych.

Wytyczne konserwatorskie zakładały całkowity brak jakiegokolwiek sprzętu na elewacji, a także:

  • niefałszowanie wyglądu,
  • niekierowanie światła od podstawy pałacu do góry,
  • niestosowanie światła barwnego,
  • stonowane oświetlenie i cień,
  • nieizolowanie elementów architektury, tak aby barokowa bryła obiektu była spójna i czytelna.

Z powodu istniejących instalacji podziemnych nie było też możliwości zastosowania sprzętu montowanego w posadzce. Z kolei dopuszczono montaż sprzętu na dachu obiektu, a także na niektórych słupach istniejących latarni ulicznych. „Iluminacja musi spełniać wysokie wymagania, aby nie zagubić jej charakteru, co miało miejsce w poprzednich rozwiązaniach oświetlenia nocnego” [1].

Podstawowe parametry oświetleniowe w projekcie,  takie jak: średnia luminancja obiektu, temperatury barwowe, charakter iluminacji, zostały przyjęte zgodnie z parametrami zapisanymi w Masterplanie oświetlenia Miasta Łodzi [4]. To rozbudowany dokument zawierający wytyczne oświetleniowe dla centrum miasta, m.in. różnicujący oświetlenie czterech grup obiektów: kamienic, willi i pałaców, obiektów sakralnych oraz architektury przemysłowej. Na marginesie – jako ciekawostkę można dodać, że w ramach masterplanu powstały idea, założenia i cele Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła, nawiązującego do łódzkiej tradycji kulturalnej – filmowej i włókienniczej (Multimedia | Move | Ekran | Projekcja | Tkanina). Obecnie jest on jednym z największych i najbardziej cenionych festiwali światła w Europie (…)

W  artykule zamieszczonym w numerze 4/2021 Oświetlenie LED zaprezentowany został przebieg procesu: od projektu do efektu.

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED