Inteligentne słupy oświetleniowe

4 lipca 2019
Inteligentne słupy oświetleniowe

Infrastruktura cyfrowa jest dziś bardzo ważna dla atrakcyjności gospodarczej miasta oraz jakości życia w nim w takim samym stopniu jak infrastruktura fizyczna, taka jak drogi, mosty i rurociągi. Niestety, większość elementów cyfrowego kręgosłupa miast jest niewystarczająca, aby zaspokoić dzisiejsze (i jutrzejsze) potrzeby w zakresie łączności. Rozwiązaniem tego problemu może być inteligentny słup BrightSites firmy Signify. Nadaje się on do różnych zastosowań Internetu rzeczy i umożliwia nieprzerwaną łączność, współpracuje z kamerami oraz czujnikami otoczenia, jak również ze sterowalnym i energooszczędnym, wysokiej jakości oświetleniem LED – nie naruszając integralności środowiska miejskiego.

Słupy BrightSites są przejawem strategii Signify polegającej na wykorzystaniu infrastruktury oświetleniowej na potrzeby opracowywania nowych możliwości i usług dla klientów. Nowe słupy BrightSites stanowią rozwinięcie wcześniejszej technologii inteligentnych słupów, zapoczątkowanej przez Signify i Ericsson, zapewniającej oświetlenie LED oraz łączność bezprzewodową 4G LTE, opartą na małych stacjach bazowych umieszczonych w słupie.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED