Jak szybko i efektywnie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w budynkach

27 grudnia 2022
Jak szybko i efektywnie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w budynkach

Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie spełnienia wymagań Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127)

Najbardziej efektywnym i szybkim sposobem zaoszczędzenia zużywanej energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej jest wymiana posiadanego oświetlenia na energooszczędne oświetlenie w technologii LED.

W rzeczywistości nie jest to takie proste, jak się wydaje. Zagadnienie wymaga wiedzy oraz znajomości ledowej techniki oświetleniowej. Przekonał się o tym niejeden zarządca nieruchomości i niejeden urząd gminy, gdy nieprawidłowe modernizacje oświetlenia doprowadziły do wzrostu rachunków za energię elektryczną zamiast ich zmniejszenia.

Z tego powodu Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego, organizacja non-profit zrzeszająca polskich producentów sprzętu oświetleniowego, proponuje jednostkom sektora finansów publicznych, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, współpracę ułatwiającą spełnienie obowiązku wynikającego z Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127). Artykuł 37 ust. 1 i 3 Ustawy nakłada na kierowników jednostek sektora finansów publicznych obowiązek zmniejszenia o 10% całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy. Działania te powinny zostać podjęte w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (ust. 1) i od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (ust. 3).

Cele współpracy:

  1. Wskazanie sposobów szybkiego i efektywnego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.
  2. Określenie wielkości możliwych do uzyskania oszczędności.
    3. Zminimalizowanie kosztów poprzez wybór najbardziej efektywnych rozwiązań oświetleniowych.
  3. Wsparcie procesu kalkulacji kosztów wprowadzenia proponowanych zmian.
  4. Umożliwienie bezpośredniego kontaktu z bezpośrednim dostawcą sprzętu oświetleniowego dającego gwarancję uzyskania założonego efektu oszczędności energii elektrycznej przy równoczesnym zapewnieniu spełnienia wymagań oświetleniowych i zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji.

Odbiorcy:

Jednostki samorządu terytorialnego i inne jednostki sektora finansów publicznych

Opcje pomocy:

Opcja 1: (najprostsze i najszybsze rozwiązanie) – pomoc w wymianie istniejących źródeł światła/świetlówek na najnowsze i najbardziej energooszczędne źródła LED.

Opcja 2:

Pomoc w wymianie istniejących opraw na najnowsze oprawy z wbudowanymi źródłami LED.

Opcja 3:

Pomoc w znalezieniu odpowiedniego sterowania oświetleniem i w ten sposób uzyskanie jeszcze większej oszczędności (nawet do 80%).

Zainteresowanych współpracą zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego, na której znajdą Państwo bezpośredni kontakt do naszych ekspertów. Osoby te udzielą Państwu niezbędnej, fachowej pomocy. Aby ułatwić kontakt i usprawnić zakres współpracy, eksperci podzieleni zostali na grupy w zależności od problemów, którymi się zajmują.

Na stronie www.pzpo.pl znajdą też Państwo przykłady, które pozwolą wstępnie oszacować wielkość możliwej do osiągnięcia oszczędności energii w wyniku modernizacji oświetlenia.