„Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat” – program zrównoważonego rozwoju Signify

31 marca 2021
„Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat” – program zrównoważonego rozwoju Signify

Signify w lutym br. poinformowała o osiągnięciu założonych celów programu zrównoważonego rozwoju „Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat 2020”, realizując z nadwyżką większość ambitnych, wyznaczonych zobowiązań. Kontynuując ten sukces, firma wystartowała z programem „Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat 2025”, podejmując kolejne kroki ku pozytywnemu wpływowi na środowisko. 

Zrównoważony rozwój leży w DNA firmy

W 2020 r. firma osiągnęła neutralność węglową w całej swojej globalnej działalności i używała energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych[1]. Uzyskano 84% przychodów z energooszczędnych produktów, systemów i usług[2], przekraczając założony cel, który wynosił 80%. Ponadto we wszystkich zakładach produkcyjnych nie zostały wygenerowane żadne odpady do środowiska. Wskaźnik zrównoważonego rozwoju odnośnie dostawców jest na poziomie 99%, co oznacza znaczne przekroczenie pierwotnych założeń, które wynosiły 90%. Celem firmy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznego, zdrowego środowiska pracy. Osiągnięto historycznie najlepszy wynik w zakresie bezpieczeństwa z łącznym wskaźnikiem incydentów na poziomie 0,22 – znacznie poniżej celu w wysokości 0,35.

– Z radością ogłaszamy, że pomyślnie zrealizowaliśmy wszystkie zobowiązania na 2020 rok! Każdy pracownik Signify może być dumny z osiągnięcia ambitnych celów w zakresie neutralności węglowej, zrównoważonych przychodów, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju dostawców oraz zerowej ilości odpadów na wysypiskach – powiedziała Nicola Kimm, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy w Signify. – Teraz wyruszamy w nową, pięcioletnią podróż, aby podwoić nasz pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Zrealizujemy to kontynuując nasz program „Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat”, który jest w pełni powiązany z naszymi celami oraz zintegrowany z ogólną strategią firmy i sposobem prowadzenia działalności.

Wszystkie zobowiązania Signify wyznaczone na 2020 r. wpisują się w sześć Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w ramach których firma może osiągnąć największy wpływ na środowisko i społeczeństwo:

 Zrównoważone przychody:

 • 84% przychodów z portfolio energooszczędnych produktów, systemów i usług, przekraczając cel 80% wyznaczony w 2020 r.
 • 2,923 mld źródeł światła i opraw LED dostarczonych od 2015 r., które zapobiegły emisji 72 988 kt CO2

Zrównoważona działalność:

 • Neutralność węglowa w całej globalnej działalności
 • Użycie energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych
 • Zerowa ilość odpadów wywożonych na wysypiska ze wszystkich zakładów produkcyjnych
 • Historycznie najlepsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa (łączny wskaźnik incydentów równy 0,22, cel: <0,35)
 • 99-procentowy wskaźnik zrównoważonego rozwoju dostawców (cel: 90%)
 • Poprawa jakości życia 6 mln ludzi poprzez rozwój oświetlenia zasilanego energią słoneczną
  i wsparcie 9 266 przedsiębiorców przez doskonalenie ich umiejętności technicznych
  i biznesowych od 2017 r.

Nowy program i jeszcze ambitniejsze zobowiązania

We wrześniu 2020 r. firma wystartowała z nową odsłoną programu pod nazwą „Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat 2025”, w którym Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ ponownie pełnią funkcję strategicznego kompasu. Program ten wyznacza jeszcze ambitniejsze zobowiązania. Signify planuje podwoić swój pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko, przyjąć model łańcucha wartości i jeszcze bardziej skupić się na pozytywnym wpływie światła. Po osiągnięciu neutralności węglowej, Signify podejmie inicjatywy, aby pomóc innym w przyspieszeniu działań na rzecz klimatu poprzez realizację następujących celów:

 • Podwojenie tempa, w którym zostanie osiągnięty scenariusz 1,5°C Porozumienia Paryskiego
 • Podwojenie przychodów z obiegu zamkniętego do 32%
 • Podwojenie przychodów z inicjatyw Brighter Lives do 32%
 • Podwojenie, do 34% odsetka, kobiet na stanowiskach kierowniczych

W 2021 roku Signify planuje zrezygnować z plastiku we wszystkich opakowaniach produktów konsumenckich. W ramach swojej polityki dotyczącej opakowań, firma obecnie używa papieru pochodzącego w 80% z recyklingu i już zaczęła wycofywać wszystkie tworzywa sztuczne z opakowań swoich produktów, dzięki temu Signify uniknie zużywania ponad 2 500 ton plastiku rocznie.

Jednocześnie firma zachęca świat do szybszego wprowadzenia przystępnej cenowo i czystej energii (SDG7). Wysoce efektywne oświetlenie LED oferowane przez firmę, oszczędza średnio 50% elektryczności zużywanej przez tradycyjne źródła światła. Dodatkowe oszczędności rzędu 30% zapewniają systemy łączności i sterowania oświetleniem.

Wprowadzając w życie swoje zobowiązania, Signify został partnerem proekologicznej inicjatywy Banku Millenium, Lidera Klimatycznego Polska 2021, mającej na celu poprawę efektywności energetycznej oraz redukcję emisji CO2. Dzięki współpracy z firmą Signify, bank przeprowadził modernizację oświetlenia w przestrzeni biurowej głównej siedziby, ograniczając zużycie energii na ten cel o 54% i podnosząc komfort pracy.

Więcej o realizacji

W uznaniu dla postępów Signify , przez cztery lata z rzędu od debiutu giełdowego, firma jest uwzględniana w indeksie Dow Jones Sustainability World Index, otrzymała także tytuł Lidera Branży w 2017, 2018 i 2019 r. oraz ponownie znalazła się na „liście Climate A” CDP za ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, a także na „liście Supply Chain A” CDP.

Więcej informacji o programach zrównoważonego rozwoju można znaleźć na stronie internetowej albo w zintegrowanym raporcie rocznym Signify za 2020 r., który jest dostępny w witrynie firmy.

 

[1] Z wyłączeniem przejętych spółek (w tym Cooper Lighting Solutions i Klite) w standardowym dwuletnim okresie integracji w zakresie raportowania środowiskowego i społecznego.

[2] Energooszczędne produkty, systemy i usługi muszą cechować się mierzalnym pozytywnym wpływem na efektywność energetyczną (10% lub więcej), co stanowi najistotniejszy obszar naszych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju.