Lena Lighting inwestuje w farmę fotowoltaiczną

19 lutego 2021
Lena Lighting inwestuje w farmę fotowoltaiczną

Zarząd Lena Lighting podpisał umowę na budowę farmy fotowoltaicznej. Do końca roku przy zakładzie produkcyjnym w Środzie Wielkopolskiej zostanie zainstalowanych 596 modułów, które będą generować moc 241,38 kWp. Inwestycja jest elementem proekologicznej strategii firmy.

Lena Lighting od lat konsekwentnie pogłębia swoje zaangażowanie w zakresie proekologicznej postawy w biznesie. Firma z powodzeniem wdrożyła kompleksowy system zarządzania środowiskowego, co zostało potwierdzone certyfikatem ISO 14001. Budowa farmy fotowoltaicznej jest kolejnym działaniem, które ma na celu troskę o środowisko naturalne. Dzięki inwestycji Lena Lighting pokryje 12% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Można powiedzieć, że jako producent oświetlenia LED aspekty proekologiczne mamy już wpisane w charakter swojej działalności. Sama technologia LED, która zastępuje tradycyjne systemy oświetlenia, pozwala generować ogromne oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej. To z kolei przekłada się na redukcję emisji CO2 do atmosfery. Korzyści dla środowiska są więc bardzo duże – mówi Tomasz Wencławek, Członek Zarządu Lena Lighting. Jesteśmy jednak świadomi, że produkując nasze energooszczędne lampy LED musimy dbać nie tylko o ich jakość i efektywność, ale też o to, by cały proces i technologia wytwarzania nie miały negatywnego wpływu na ekosystem. Inwestycja w odnawialne źródła energii jest więc dla nas naturalnym kierunkiem rozwoju – dodaje Tomasz Wencławek.

Strategia Lena Lighting zakłada proekologiczne zaangażowanie we wszystkie obszary działalności. Produkcja lamp odbywa się zgodnie z dyrektywą RoHS, która określa normy bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych, a także w oparciu o rozporządzenie REACH, przyjęte przez Unię Europejską w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia. W zakresie recyklingu Lena Lighting współpracuje z firmą Biosystem SA, której misją jest aktywna ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie działań z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami. Producent korzysta też z usług Biosystem Elektrorecykling – Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, która 5% przychodów netto z tej współpracy przeznacza na działalność edukacyjną, dotyczącą budowania świadomości ekologicznej i odpowiednich postaw w społeczeństwie.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED