LUG wygrał kolejny przetarg na oświetlenie Warszawy

13 kwietnia 2023
LUG wygrał kolejny przetarg na oświetlenie Warszawy

LUG SA poinformował w raporcie bieżącym o wygraniu przez LUG Light Factory sp. z o.o przetargu na „Dostawę nowych opraw oświetleniowych w technologii LED”  dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Zgodnie z treścią złożonej oferty LUG Light Factory sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za realizację projektu, tj. za:

  • opracowanie i dostarczenie projektów opraw oświetleniowych,
  • dostarczenie certyfikatów (ENEC oraz ENEC+) dla opraw oświetleniowych zaakceptowanych przez Zamawiającego,
  • opracowanie i dostarczenie projektów fotometrycznych,
  • dostawę nowych opraw oświetleniowych na podstawie projektów zaakceptowanych przez Zamawiającego,
  • przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla personelu Zamawiającego.

Wymianie będzie podlegać blisko 35,3 tys. szt. opraw ulicznych, które zostaną wykonane przez LUG Light Factory Sp. z o.o. zgodnie z indywidualnym projektem opracowanym specjalnie dla Warszawy w ramach postępowania ZDM/UM/DZP/101/PN/22/22.

Całkowita wartość oferty LUG Light Factory sp. z o.o. wynosi 39 440 925,87 zł brutto. Dodatkowo Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo opcji, którym objęta będzie dostawa dodatkowych opraw oświetleniowych LED o całkowitej wartości wynoszącej do 5.000.000 zł brutto.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED