NFOŚiGW dofinansuje nowoczesne oświetlenie uliczne w Nowogardzie i gminie Stara Kornica

12 kwietnia 2021
NFOŚiGW dofinansuje nowoczesne oświetlenie uliczne w Nowogardzie i gminie Stara Kornica

Ponad 2,6 mln zł niskooprocentowanych pożyczek na dwa projekty poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego i podwyższające komfort życia mieszkańców w woj. zachodniopomorskim i mazowieckim pochodzą z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.

W ramach projektu „Modernizacja oświetlenia w Mieście Nowogard” przeprowadzona zostanie kompleksowa poprawa stanu oświetlenia 46 ulic. Zaplanowano montaż 680 opraw (o całkowitej mocy szacowanej na ok. 25,54 kW), któremu towarzyszyć będzie m.in.: wymiana opraw oświetleniowych, źródeł światła, wysięgników rurowych, przewodów do opraw oświetleniowych oraz konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Pozostałe po demontażu stare źródła światła i inne elementy zostaną zutylizowane. Inwestycja będzie prowadzona do końca września 2024 r. Jej koszt całkowity sięgnie ok. 1,5 mln zł, podobnie jak kwota udzielonej pożyczki.

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Gminie Stara Kornica” obejmie zasięgiem ulice w miejscowościach: Nowa Kornica, Stare Szpaki, Koszelówka, Wólka Nosowska i Stara Kornica. Celem modernizacji jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej do celów oświetlenia dróg gminnych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych i pyłów. W związku z koniecznością spełnienia wymogów normy oświetleniowej PN EN 13 201:2016 zaplanowano dogęszczenie opraw na istniejących liniach przez instalację 596 nowoczesnych, energooszczędnych opraw LED o mocy, która nie przekracza 29,80 kW. Dzięki zastosowaniu fabrycznie nowego sprzętu, parametry techniczno-użytkowe zagwarantują długą trwałość i niskie koszty eksploatacyjne instalacji. Całkowity koszt przedsięwzięcia to prawie 1,1 mln zł, kwota uzyskanej pożyczki wyniesie niemal tyle samo. Zakończenie projektu przewidziano na koniec czerwca 2022 r.

W wyniku realizacji inwestycji zużycie energii elektrycznej w obu przypadkach zostanie ograniczone o ponad 50%. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań przyczyni się do zmniejszenia emisji do atmosfery gazów cieplarnianych i pyłów.

Fot. OSRAM

Zaprenumeruj Oświetlenie LED