Nowe ramy etykietowania energetycznego

2 stycznia 2019
Nowe ramy etykietowania energetycznego

Z dniem 1 stycznia 2019 roku zaczęła funkcjonować nowa baza produktów wraz z określeniem ich  efektywności energetycznej –EPREL (ang. European Product Registry for Energy Labelling). Będzie ona obejmować produkty sprzedawane w państwach Unii Europejskiej.

Baza EPREL stopniowo zastąpi dotychczasową bazę określającą efektywność energetyczną  produktów, określoną literowo: od A+++ do G, tworząc bazę zawierającą zaktualizowaną skalę energetyczną od A (najbardziej efektywnej energetycznie) do G (najmniej efektywnej energetycznie). Utworzenie bazy Eprel wynika z Rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1369/2017 r., stanowiącego ramy  etykietowania energetycznego i aktualizacji etykiet efektywności energetycznej produktów sprzedawanych w krajach Unii Europejskiej.

Dotychczasowa baza zostanie dopełniona produktami oświetleniowymi stworzonymi na podstawie Energy Labeling Regulation 874/2012 (będącej podstawą bazy Eprel 1.0 i New Energy Labelling, przegłosowanej w grudniu 2018 roku, która wejdzie w życie w 2021 roku i zostanie na niej oparta Eprel 2.0).

Baza będzie się składać z dwóch części:

  1. publicznej – dostępnej dla wszystkich konsumentów
  2. dostępnej tylko dla władz państw członkowskich i przedstawicieli władz Komisji Europejskiej.

Część pierwsza, będąca bazą publiczną, jest przeznaczona dla konsumentów, chcących wyszukać informacje dotyczące poszczególnych produktów, takie jak: podstawowe parametry urządzenia, etykieta oraz karta informacyjna produktu (wcześniej znana jako karta produktowa). Cześć druga to baza o charakterze zamkniętym, stworzona w celu nadzorowania rynku. Zostaną w niej umieszczone szczegóły dotyczące dokumentacji, które w dużej mierze zależą od grupy produktów i wymagają rozważenia aktów delegowanych dla danego produktu. Akty delegowane, opracowane na podstawie poprzedniej dyrektywy ramowej UE/2010/30, nie mają jednak żadnego odniesienia do Erpel, toteż nie dookreślono danych wystarczających do spełnienia przez nie prawnych wymogów rozporządzenia ramowego 2017/1369 (w szczególności artykułu 12.5).

Informacje, jakie mają się znaleźć w części publicznej bazy danych, zostały zawarte w załączniku nr 1 do Rozporządzenia 2017/1369 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE),ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE.

Każdy dostawca spełniający wspomniane warunki będzie zobowiązany do założenia konta w bazie EPREL za pomocą strony internetowej https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/eprel. Nie są do tego wymagane żadne poświadczenia, wystarczy numer VAT (prefiks „PL” wraz z nrem NIP). Kolejny etap to rejestracja modeli, w której są aż trzy możliwości:

1) ręczna rejestracja pojedynczego modelu,

  • rejestracja ręczna setek modeli poprzez załadowanie skompresowanego pliku w układzie zdefiniowanym przez EPREL,
  • rejestracja w M2M, tzn. bezpośrednia komunikacja systemów informatycznych.

Ostatnia możliwość zostanie wprowadzona najprawdopodobniej w lutym 2019 roku.

Proces wdrożenia nowej bazy EPREL został rozpisany wg następującego schematu:

– od 1 stycznia 2019 roku wszystkie nowe lampy i moduły LED wymienne przez końcowego użytkownika będą rejestrowane w bazie EPREL 1.0,

– przed 30 czerwca 2019 roku zarejestrowania będą wymagały wszystkie lampy i moduły LED wymienne przez końcowego użytkownika, występujące na rynku krajów Unii Europejskiej od 1 sierpnia 2017 roku, tzn. modele wprowadzone na rynek w ciągu ostatnich 17 miesięcy (w okresie od 1 sierpnia 2017 do 31 grudnia 2018) i nadal sprzedawane; producenci będą wówczas zobowiązani do dostarczenia wymaganych informacji muszą dostarczyć najpóźniej do końca czerwca 2019 roku.

W przygotowanej bazie nie zostaną umieszczone:

  1. lampy LED o jednostce miary strumienia świetlnego ≤ 30 lm,
  2. lampy sprzedawane do pracy z bateriami,
  3. lampy i moduły LED sprzedawane jako część oprawy oświetleniowej, które nie mogą zostać usunięte przez użytkownika końcowego, z wyjątkiem tych, które są sprzedawane lub kupowane osobno dla użytkownika końcowego, na przykład jako części zapasowe,
  4. oprawy LED, które nie będą miały żadnego modelu wymiany do umieszczenia w bazie danych oprawy LED – nie będą zamieszczane w bazie danych Eprel 1. 0 od 1 stycznia 2019 roku.

Obowiązkiem rejestru w bazie Eprel zostaną objęte następujące grupy produktowe: klimatyzatory, oświetlenie, odkurzacze, telewizory, chłodziarki i chłodziarkozamrażarki, zmywarki, pralki, pralkosuszarki, suszarki do ubrań, okapy, piekarniki, podgrzewacze wody, zbiorniki na gorącą wodę i zestawy podgrzewaczy z panelami słonecznymi, profesjonalne chłodnie, systemy wentylacyjne, kotły na paliwo stałe wraz z zestawami, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (w tym powietrzne na paliwo stałe) oraz wielofunkcyjne ogrzewacze pomieszczeń wraz z zestawami (kotły, kogeneracja, pompy ciepła).

Opracowanie: Pol-lighting. Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Lightning Europe: the Voice of the Lightning Industry oraz informacji dostępnych w internecie pod hasłami: „Eprel” oraz „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE”.