Nowe standardy efektywności energetycznej w budownictwie

12 grudnia 2023
Nowe standardy efektywności energetycznej w budownictwie

Unia Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie ograniczenia emisji i zużycia energii przez budynki w całej UE.

Wzmocniona dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) będzie wspierać wysiłki państw członkowskich na rzecz dekarbonizacji budynków w całej Unii. Zawarte porozumienie wpłynie na zwiększenie niezależności energetycznej Europy zgodnie z planem REPowerEU i będzie stanowiło mocne uzasadnienie biznesowe na rzecz sektora czystszych budynków w UE.

Zmieniona dyrektywa określi szereg środków, które pomogą rządom UE poprawić strukturalnie charakterystykę energetyczną budynków, ze szczególnym uwzględnieniem budynków o najgorszych parametrach.

Każde państwo członkowskie przyjmie swój własny krajowy plan zmniejszenia średniego zużycia energii pierwotnej w budynkach mieszkalnych o 16 proc. do 2030 r. i 20–22 proc. do 2035 r., zapewniając wystarczającą elastyczność umożliwiającą uwzględnienie uwarunkowań krajowych.

Pełny komunikat:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6423

Źródło: UE