Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego

2 lipca 2019
Nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie obiekty budowlane, w których zanik napięcia w sieci zasilania elektrycznego może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, powinny być bezwzględnie wyposażone w instalacje oświetlenia awaryjnego.

Od początku XXI w., w ślad za upowszechnianiem w oświetleniu ogólnym nowoczesnych źródeł światła opartych na technice półprzewodnikowych diod świecących LED, stało się oczywiste, że technologia LED stanowi także przyszłość dla oświetlenia awaryjnego. Świetlówki stosowane wcześniej jako źródła światła w tego rodzaju oświetleniu nie mogły sprostać zaletom lamp ledowych. W porównaniu ze świetlówkami diody LED charakteryzują się bowiem wieloma istotnymi zaletami.

Diody LED katalizatorem technicznej rewolucji w oświetleniu awaryjnym

Początkowo zmiany techniczne dotyczyły głównie wprowadzenia do oferty nowych rodzajów opraw oświetlenia awaryjnego wyposażonych w źródła światła LED. Okazały się one szczególnie przydatne ze względu na dużą niezawodność oraz wysoką i wciąż zwiększaną skuteczność świetlną przynoszącą obniżenie zużycia energii elektrycznej, a w konsekwencji korzyści finansowe. W porównaniu z lampami konwencjonalnymi diody LED charakteryzują się także większą odpornością mechaniczną oraz szerszym zakresem dopuszczalnych temperatur pracy. Wyjątkowo korzystna jest także zmiana charakteru obciążenia akumulatorowych źródeł zasilania w instalacjach oświetlenia awaryjnego, jaka następuje przy zmianie źródeł światła ze świetlówek na diody LED. Powolny spadek strumienia świetlnego w trakcie długotrwałej eksploatacji, czyli mówiąc inaczej, jego niewielki ubytek, sprawia, że oprawy awaryjne LED są w pełni wydajne i przydatne do pracy w całym okresie użytkowania, a w razie pogarszania parametrów świetlnych diod LED mogą być one wysterowane elektronicznie tak, aby to pogorszenie zniwelować. W przypadku opraw ledowych stosowanych do oświetlania awaryjnego duże znaczenie ma też natychmiastowe osiągnięcie pełnego strumienia świetlnego zaraz po załączeniu. Niewielkie wymiarowo diody LED pozwoliły na projektowanie opraw oświetlenia awaryjnego o nowych kształtach i niewielkich rozmiarach. Dzięki temu mogą być one łatwo integrowane z architekturą obiektów budowlanych.

Zastosowanie półprzewodnikowych diod LED jako źródeł światła w oprawach oświetlenia awaryjnego pozwoliło też na wprowadzenie wielu nowych, zaawansowanych rozwiązań, które poprawiają komfort użytkowania, rozszerzają funkcjonalność systemów i zwiększają bezpieczeństwo w razie powstania zagrożeń.

Cyfryzacja systemów oświetlenia awaryjnego

Wyposażenie opraw LED do oświetlenia awaryjnego w mikroprocesorowe układy zasilania stworzyło możliwości ich komputerowego sterowania przy indywidualnym adresowaniu każdej z opraw w nawet bardzo rozbudowanych systemach, dzięki czemu możliwe jest nie tylko zarządzanie pracą poszczególnych opraw, ale też wykonywanie normatywnych testów ich stanu. W konsekwencji znacznie ułatwia to serwisowanie i nadzór nad systemem oświetlenia awaryjnego w całym, zwłaszcza dużym obiekcie. Zmiany te pozwalają na pełne zintegrowanie systemu oświetlenia awaryjnego z systemem oświetlenia ogólnego i dalej z zaawansowanym systemem automatyki budynkowej. Takie nowoczesne systemy oświetlenia awaryjnego przynoszą ogromne oszczędności energii oraz czasu i nakładu robocizny koniecznych do ich obsługi.

Więcej w numerze 3/2019 Oświetlenie LED. Zaprenumeruj