Oświetlenie awaryjne. Wymagania prawne i zakres stosowania

26 maja 2017
Oświetlenie awaryjne. Wymagania prawne i zakres stosowania

W każdym obiekcie, w którym zanik napięcia w sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, powinno być zainstalowane samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne.

Oświetlenie awaryjne stanowi istotny składnik systemów przeciwpożarowych. W części I artykułu  zamieszczonego w numerze 2/2017 „Oświetlnie LED” zostały  omówione najważniejsze akty prawne dotyczące tego tematu, które w większości zostały uaktualnione w ostatnim czasie.

Poruszane zagadnienia:

Ustawy dotyczące oświetlenia awaryjnego

Rozporządzenia

Normy

Rodzaje i cele oświetlenia awaryjnego

Oświetlelnie ewakuacyjne

W  II części artykułu, która ukaże się w wydaniu 3/2017 kwartalnika „Oświetlenie LED”, zostaną omówione następujące zagadnienia: ogólne zasady umieszczania opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenie drogi ewakuacyjnej – wymagania oświetleniowe, oświetlenie strefy otwartej (zapobiegające panice), oświetlenie strefy wysokiego ryzyka, oświetlenie zapasowe.

Zaprenumeruj.