Oświetlenie LED może pomóc UE w osiągnięciu zerowych emisji

14 lipca 2021
Oświetlenie LED może pomóc UE w osiągnięciu zerowych emisji

Według szacunków, na terenie Unii Europejskiej oświetlenie odpowiada za ok. 10 proc. zużycia elektryczności. Badania przeprowadzone przez firmę Signify pokazują, że zastąpienie konwencjonalnych źródeł światła oświetleniem LED może w znaczący sposób przyczynić się do osiągnięcia zerowej emisji CO2 netto do 2050 roku w Unii Europejskiej. Przejście na tę technologię pomoże ponadto 27 krajom członkowskim w spełnieniu założeń Europejskiego Zielonego Ładu i wypełnieniu swoich zobowiązań w ramach Porozumienia Paryskiego.

Zastąpienie 2,3 mld konwencjonalnych opraw oświetleniowych stosowanych w UE oświetleniem LED pozwoli ograniczyć emisję CO2 o 50,9 mln ton[1], co odpowiada ilości tego związku pochłanianej w ciągu roku przez 2,3 mld drzew, które mogłyby stanowić las większy niż terytorium Wielkiej Brytanii. Oszczędność prądu wyniosłaby wówczas 188,5 TWh, co stanowi równowartość corocznego zużycia prądu w 51,8 mln gospodarstw domowych, czyli ponad jednej czwartej wszystkich gospodarstw domowych w UE. Dzięki temu na przestrzeni jednego roku możliwe jest zaoszczędzenie w 27 krajach członkowskich 40 mld euro na kosztach energii. Ponadto na każdy milion euro zainwestowany w renowacje energetyczne budynków w UE powstaje średnio 18 miejsc pracy[2].

Modernizacja profesjonalnego oświetlenia, obejmującego systemy oświetleniowe w biurach i kompleksach przemysłowych, na drogach i w parkach, a także w sklepach i hotelach, może ograniczyć emisję CO2 nawet o 42 mln ton. Ponadto jest to jeden z najszybszych i najprostszych sposobów renowacji budynków, pozwalający na największe oszczędności prądu spośród wszystkich technologii.

Co więcej, wymiana oświetlenia w budynkach mieszkalnych w UE pozwoliłaby na ograniczenie emisji CO2 o 8,9 mln ton rocznie.

Największy potencjał oszczędności znajduje się w segmencie oświetlenia profesjonalnego, firma Signify zachęca UE do ponad dwukrotnego zwiększenia tempa renowacji budynków – do 3 proc. rocznie – oraz przejścia na inteligentne oświetlenie LED[3]. Działania te powinny być opatrzone kampanią informacyjną skierowaną do konsumentów na terenie całej UE, która miałaby na celu wyjaśnienie środowiskowych i ekonomicznych korzyści płynących z zastosowania oświetlenia LED w gospodarstwach domowych.

Przejście na oświetlenie LED jest zgodne ze stanowiskiem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA). W niedawno opublikowanym raporcie „NetZero by 2050” („Zerowe emisje netto do 2050 roku”) rekomenduje ona, aby sprzedaż źródeł światła LED „stanowiła 100% we wszystkich regionach świata do 2025 roku” oraz wskazuje, aby przestrzeganiu minimalnych norm wydajności energetycznej towarzyszyło wprowadzenie inteligentnych metod sterowania urządzeniami.

[1] Przedstawione dane dotyczą UE i są oparte na symulacji w ramach modelu zastępowania konwencjonalnych punktów świetlnych, znanego jako EU Green Switch. Jest to realizowany przez Signify program zmierzający do ułatwienia klientom przejścia na wydajne energetycznie produkty, systemy i usługi oświetleniowe. Wszystkie przedstawione dane mają charakter poglądowy i są oparte na prognozach oraz założeniach. Podane liczby odnoszą się do 27 krajów członkowskich UE. W przypadku zmian dotyczycących wszystkich krajów w Europie przewidywana redukcja emisji byłaby prawie dwa razy większa, sięgając 100 mln ton CO2.

[2] Remonty budynków jako metoda stymulacji ożywienia gospodarczego UE, Renovate Europe.

[3] Inteligentne oświetlenie LED jest rozumiane jako oświetlenie LED, które jest lub może zostać połączone
z aplikacjami do sterowania.

Źródło: Signify