Potencjał korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wynikających z renowacji oświetlenia

14 kwietnia 2021
Potencjał korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wynikających z renowacji oświetlenia

Całkowite przejście na oświetlenie LED tylko w trzech obszarach związanych z budżetami publicznymi – w oświetleniu drogowym i ulicznym, służbie zdrowia i segmencie edukacji – pomogłoby Polsce osiągnąć roczne oszczędności energii elektrycznej w wysokości 1 168 milionów zł. Zużycie energii elektrycznej zmniejszyłoby się o 3 134 GWh rocznie, co stanowi ponad 2.23 miliony ton CO2 [1], którego można uniknąć. To równowartość ilości CO2, jaką 102 miliony w pełni wyrośniętych drzew[2] może pochłonąć w ciągu roku lub rocznej emisji CO2 ponad 770 tysięcy samochodów z silnikiem spalinowym[3]. Wszystko to pokazuje badanie Signify, który przygotował ocenę rynku oświetleniowego dla 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski.

Ocena rynku oświetleniowego została przeprowadzona w I kwartale 2021 roku dla 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Polski. Obejmowała potencjał korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wynikających z renowacji oświetlenia w trzech obszarach zastosowań: oświetleniu drogowym i ulicznym, ochronie zdrowia i sektorze edukacji.

Wraz z rozwojem kraju i urbanizacji znacząco rośnie zapotrzebowanie na światło. Wdrożenie technologii LED i projektów opartych na systemach zarządzania oświetleniem przynosi znaczne oszczędności energii, a tym samym daje potrójne korzyści – dla gospodarki, obywateli i środowiska– mówi Bogdan Rogala, dyrektor generalny Signify na Europe Wschodnią. Koncentrując się na obszarze zrównoważonego rozwoju, pragniemy zwrócić uwagę, że renowacja budynków i infrastruktury ulicznej poprzez oświetlenie jest łatwa, szybka i wydajna, co jest idealnym sposobem, na którym skorzystałaby gospodarka i środowisko – z natychmiastowymi i wymiernymi efektami.

Przejście na technologię LED jest jedną z najłatwiejszych renowacji, która nie wymaga dużych nakładów kapitałowych i ma szybki czas realizacji i zwrotu z inwestycji dzięki znacznej redukcji zużycia energii i obniżeniu kosztów utrzymania. W 2006 roku oświetlenie oparte na technologiach konwencjonalnych odpowiadało za 19% światowego zużycia energii elektrycznej. Do 2018 roku spadł on do 13% ze względu na proces przechodzenia na oświetlenie LED. Szacuje się, że do 2030 r. Dzięki procesowi „LEDyfikacji” i wykorzystaniu technologii Internetu Rzeczy udział oświetlenia ma spaść do 8%. W tym samym czasie liczba punktów świetlnych wzrośnie o około 35%.

Całkowite przejście na oświetlenie LED w trzech obszarach zastosowań – w oświetleniu drogowym i ulicznym, służbie zdrowia i segmencie edukacji, pozwoliłoby Polsce na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 3 134 GWh rocznie, co stanowi 1 168 milionów zł oszczędności w budżecie rocznym na płatnościach za energię elektryczną. Ponad 2.23 miliony ton CO2 , których można uniknąć rocznie, co jest odpowiednikiem emisji CO2 jakie może pochłonąć w ciągu roku 102 mln w pełni wyrośniętych drzew lub roczną emisję CO2 z ponad 770 tys. samochodów z silnikiem spalinowym.

W dziedzinie oświetlenia drogowego i ulicznego na 4 mln opraw w Polsce tylko około 20% z nich zostało już zmodernizowanych do technologii LED. Średnia dla Europy Środkowo-Wschodniej to 27%. Pozostawia to miejsce na duże oszczędności energii, takie jak:

  • roczna redukcja zużycia energii elektrycznej o 1 577 GWh (redukcja o 70%),
  • roczna redukcja kosztów energii elektrycznej o 587.7 mln zł (redukcja o 70%),
  • oraz redukcja śladu węglowego o 1.12 mln. ton CO2.

 

W segmencie opieki zdrowotnej w Polsce zainstalowano ponad 1.2 miliona konwencjonalnych opraw oświetleniowych, które wymagają wymiany. Przejście na technologię LED pozwoliłoby na:

  • roczną redukcję zużycia energii elektrycznej o 335 GWh (redukcja o 70%),
  • roczną redukcję kosztów energii elektrycznej o 132.3 mln zł (redukcja o 70%),
  • uniknięcie 253 tysiące ton CO2.

System edukacji to kolejny ważny obszar zainteresowania w Polsce. Przejście na technologię LED w szkołach to nie tylko redukcja kosztów energii elektrycznej, ale przede wszystkim znaczna poprawa warunków nauki oraz komfortu wzroku ucznia i nauczyciela. Z prawie 15 milionów opraw oświetleniowych w szkołach i na uczelniach w Polsce tylko 8% zostało zmodernizowanych do technologii LED (przy średniej w Europie Środkowo-Wschodniej 7%) Kolejna zmiana mogłaby przyczynić się do:

  • rocznego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 1201 GWh (redukcja o 60%),
  • rocznej redukcji kosztów energii elektrycznej o 447.8 mln zł (redukcja o 60%),
  • oraz redukcji śladu węglowego o 856 tysięcy ton CO2.

Więcej informacji o wpływie oświetlenia na Green Switch – zielone światło dla Europejskiego Zielonego Ładu | Oficjalna strona Signify
https://www.signify.com/pl-pl/sustainability/green-switch

Signify wierzy, że przejście na oświetlenie LED może mieć znaczący pozytywny wpływ na polską gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. Sama firma jest liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju – w 2020 roku osiągnęła neutralność węglową we wszystkich swoich działaniach na całym świecie i wykorzystuje w 100% odnawialną energię elektryczną. 84% przychodów pochodziło z energooszczędnych produktów, systemów i usług. Ponadto firma wysyła zero odpadów na wysypiska we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych i wycofuje wszystkie tworzywa sztuczne z opakowań produktów konsumenckich, aby do końca tego roku pozbyć się plastiku.

[1] Źródło wyliczeń IEA 2019

[2] Źródło wyliczeń Trees for the Future

[3] Źródło wyliczeń DEFRA 2019

Źródło: Dane przedstawione podczas konferencji Signify